Natur

I Læringsverkstedet Naturbarnehager bruker vi naturen aktivt for å stimulere alle sanser, bli kjent med naturens muligheter, skape gode naturopplevelser og lære å bruke og respektere de verdifulle ressursene naturen representerer.

Det å være ute, gir rikelig med opplevelser for små og store og et mangfold av aktiviteter, og rom for lekende læring til alle årstider og i all slags vær. Læringsverkstedets 5 fagtema er ekstra spennende å utforske i naturen.

Barn kledd ut som klovner

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen