Eydehavn Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 64 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  349,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

I naturskjønne omgivelser bak Eydehavn skole ligger Eydehavn Naturbarnehage. Her drar barna ofte på turer i skogen som ligger i vårt flotte nærmiljø. Det spesielle med barnehagen på Eydehavn er opplevelsen av "Huset i skogen". Barnehagen tar bevisst i bruk naturens ressurser, og vi finner balanse mellom bruk og vern av den. Uteområdet vårt består av skog og en flott opparbeidet hage, og barna deltar aktivt på hagestell og aktiviteter i grønnsakshagen.Vi har også høner og geiter, disse lever side om side med oss, og barna får erfaring med mating, dyrestell og samvær med dyr. Våre satsingsområder er lek og bevegelse, relasjonskompetanse, estetikk og nærhet til naturen. "Vi har et hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Hos oss skal alle barn oppleve og føle at de er verdifulle. Vi skal skape et godt grunnlag og utgangspunkt for livslang læring hos den enkelte. Dette er vår grunnleggende tanke i samspill og relasjon med barna. Det påvirker vår arbeidsmåte, våre valg og vår hverdagspraksis.

Fokusområde for Eydehavn Naturbarnehage

Som Naturbarnehage brukes naturen som utgangspunkt for kreativitet, lek, læring og mestring. Sansene tas flittig i bruk, og estetikken vår preges av naturens atmosfære og ro. Kulturarv og tradisjoner er...

Som Naturbarnehage brukes naturen som utgangspunkt for kreativitet, lek, læring og mestring. Sansene tas flittig i bruk, og estetikken vår preges av naturens atmosfære og ro. Kulturarv og tradisjoner er også viet stor plass i vår barnehagehverdag, og skaper en rød tråd og pedagogisk ramme gjennom året. Vi har bla. Høstfest, lyktefest, "Fest på slottet" og Sommerfest. Dette er tradisjoner barn og voksne verdsetter og blir glade i. Barn i utvikling har behov for et sunt, allsidig og balansert kosthold. I vår barnehage følger vi konseptet "Et Godt Måltid" utviklet av Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi. Vi ser det som en viktig oppgave å gi barna gode holdninger, vaner og kunnskap knyttet til kost og ernæring, og bidra til at de får et balansert forhold til egen kropp og helse. Eydehavn Naturbarnehage er en av 16 "Ambassadørbarnehager" i Læringsverkstedet. En barnehage med særpreg og kvaliteter som bidrar aktivt til utvikling, inspirasjon og nytenking innen organisasjonen.

Avdelinger

Alver

16 barn

1 - 2 år

Bergtroll

11 barn

3 - 4 år

Skogtroll

12 barn

2 - 4 år

Tusser

8 barn

Vetter

17 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Eydehavn Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet