Rammebetingelser og fakta om barnehagemarkedet i Norge


Pedagog som ler med ei jente som spiller på en liten tromme.

Barnehageloven gjelder for både kommunale og private barnehager, og er det viktigste
styringsdoku­mentet for å sikre barnehagenes kvalitet.

Her kan du lese mer om barnehageloven i praksis.

Hvordan skiller man mellom de private og kommunale barnehagene? Er det dyrere med private barnehager? Får foreldre si sin mening i forholdet hjem og barnehage? Læringsverkstedet sine barnehager ønsker å tydeliggjøre dette og vil si noe om kvaliteten i barnehagen.

Les mer her.

Foreldre i norske barnehager er veldig fornøyde med tilbudet til sitt barn og koronasituasjonen slår lite ut på tilfredsheten. Og igjen viser den nasjonale undersøkelsen at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre i kommunale barnehager.

Les mer om den nasjonale foreldreundersøkelsen, her.

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge, for både kommunale og private barnehager.

Klikk her for å gå til barnehagemonitor.no