Rammebetingelser og fakta om barnehagemarkedet i Norge


Pedagog som ler med ei jente som spiller på en liten tromme.

Barnehageloven gjelder for både kommunale og private barnehager, og er det viktigste
styringsdoku­mentet for å sikre barnehagenes kvalitet.

Her kan du lese mer om barnehageloven i praksis.

Hvordan skiller man mellom de private og kommunale barnehagene? Er det dyrere med private barnehager? Får foreldre si sin mening i forholdet hjem og barnehage? Læringsverkstedet sine barnehager ønsker å tydeliggjøre dette og vil si noe om kvaliteten i barnehagen.

Les mer her.

Læringsverkstedet støtter formålet om en mangfoldig sektor med høy kvalitet fullt ut og forstår og anerkjenner samfunnets ønske og behov om innsyn og transparens når det gjelder bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Læringsverkstedet bidrar aktivt i det pågående lovarbeide og samfunnsdebatten blant annet gjennom innspill til høringssvar. På denne siden offentliggjør vi løpende denne typen dokumenter.

Les mer her.

Foreldre i norske barnehager er veldig fornøyde med tilbudet til sitt barn og koronasituasjonen slår lite ut på tilfredsheten. Og igjen viser den nasjonale undersøkelsen at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre i kommunale barnehager.

Les mer om den nasjonale foreldreundersøkelsen, her.

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge, for både kommunale og private barnehager.

Klikk her for å gå til barnehagemonitor.no