Med hjerte for andre

I Læringsverkstedet har vi ressurser til å bidra utenfor vår egen barnehageport. Derfor gjør vi nettopp det.

Jeg har hjerte for deg slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv, er vårt løfte til barna. Barns rett til opplevelse av egenverd og verdi er universelt, men alle barn har ikke like vilkår. Vi som har nok, må derfor dele med dem som har lite.

Hjertet i Læringsverkstedet, er Hjerteprogrammet vårt. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, og i Hjerteprogrammet legger vi blant annet vekt på at barna skal få kjennskap til hvordan barn i andre land og kulturer lever, og å oppleve gleden ved å hjelpe andre.

Det gjelder for oss ansatte også. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Mer informasjon om våre prosjekter