Læringsverkstedet skal drive det vi kaller et ”ansvarlig og bærekraftig” selskap. Med det mener vi at vi har et ansvar som går utover oss selv, og som angår nærmiljøene våre, nasjonen vår og ikke minst verden. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. Og vi kan gjøre det vi er best på.


Å skape en bedre hverdag, gode opplevelser og ikke minst en bedre fremtid for alle barn. Visjonshistorien vår ”Vi får verdens viktigste verdier til å vokse, slik at hvert eneste barn opplever og føler at de er verdifulle” gjelder alle barn. Uansett hvor de bor og sosial status. For det handler om hjertet vårt. Barna i våre barnehager skal bli kjent med hvordan barn i både nærmiljø og fjernmiljø lever, og kjenne at de kan bidra til å gjøre en innsats for at andre skal få det bedre. Både hvert barn, avdeling, barnehage og foreldregruppen kan være med å bidra i disse hjelpearbeidene.

Mer informasjon om våre prosjekter