Zulufadder ble opprettet av Mari Maurstad i februar 2005, og Læringsverkstedet har gleden av å være en av støttespillerne i prosjektet.

Historien begynte i 2004, da Mari var på safari i Sør-Afrika og møtte foreldreløse barn av HIV-smittede foreldre. Møtet gjorde sterkt inntrykk, og Zulufadder var et faktum.

Gjennom pengedonasjoner fra små og store sponsorer, realiserer Zulufadder flere ulike prosjekter i alle størrelser i Sør-Afrika. Prosjektet har et eget utdanningsfond, drifter skoler og barnehager, setter opp bygg for ulike formål og etablerer grønnsakshager der lokalbefolkningen dyrker næringsrike råvarer, bare for å nevne noe.

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, og gjennom vår hjertekultur legger vi blant annet vekt på at barna skal få kjennskap til hvordan barn i andre land og kulturer lever, og å oppleve glede ved å hjelpe andre.

Gjennom samtaler og aktiviteter med barna, lærer vi oss at alle kan utgjøre en forskjell, og at vi kan være med å hjelpe dem som ikke har det like godt som oss. Vi bidrar med økonomisk støtte til barn i Sør-Afrika, og i retur får barna i barnehagen kunnskaper de kan bruke i lek og utvikling.

Les mer om Mari Maurstads Zulufadderprosjekt på zulufadder.no