I Kibera bor det over en million mennesker på et område som bare er et par kvadratkilometer stort. Mange av disse er barn. Innbyggerne lever i ekstrem fattigdom, de fleste har ikke råd til å sende barna sine på skole, og det finnes knapt barnehager.

Mye vi her hjemme tar for gitt, som tilgang til strøm, rennende vann, legehjelp og mulighet for arbeid, er mangelvare. Det finnes ikke kloakknett, så alvorlige sykdommer sprer seg raskt. Læringsverkstedet jobber nå med å etablere en barnehage i Kibera. Vi ønsker å bygge et senter for 100-150 barn, slik at de kan få oppleve å lære gjennom lek og tilhørighet i et fellesskap.

I Kenya forventes det at barn skal kunne lese og skrive før skolestart. Vi vil være med å legge et grunnlag for at barna i dette prosjektet skal lykkes. Læringsverkstedet vil tilby grunnleggende lese- og skriveopplæring, nødvendig materiell og mat, slik at barna blir mette de dagene de er i barnehagen.

Vi samarbeider med Noracta, som i dag driver flere små skoler i området. De har lokalkunnskap og kontaktene som er nødvendig for å gjennomføre et slikt prosjekt. Snart kan du følge prosjektet vårt på Facebooksiden "Kibera-barnehage i slummen".