I Kibera bor det over en million mennesker på et område som bare er et par kvadratkilometer stort. Mange av disse er barn. Innbyggerne lever i ekstrem fattigdom, de fleste har ikke råd til å sende barna sine på skole, og det finnes knapt barnehager.

Læringsverkstedet har vært med på å bygge CreaKids Learning Center som åpnet i februar 2019, og CreaKids Sports Center i 2022. Disse prosjektene har blitt realisert i samarbeid med Noracta, og drives lokalt.

CreaKids Learning Center er hverken en skole eller barnehage, men et uavhengig, moderne senter med ulike læringsrom. De tar imot barnegrupper fra de lokale skolene i Kibera og tilbyr et flott supplement til tilbudet i de lokale skolene spesielt mtp digital praksis og nylansert lærerplan i Kenya. Et læringssenter som dette når ut til langt flere barn enn en barnehage eller skole ville gjort.