Mangfold av barnehager

I Læringsverkstedet har vi et mangfold av ulike typer barnehager. Felles for alle barnehagene er at vi vil at barnet ditt, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige det er.

I noen barnehager har vi utvidet fokus på enkelte områder, slik som idrett, natur, musikk eller kristne verdier, men vi har også gårdsbarnehager, montesorribarnehager og friluftsbarnehager.

De 4 største konseptene i våre barnehager er Idrett, Natur, DoReMi og Solkollen. Her skal vi gi deg en innføring i hva som er grunnpilarene i de ulike konseptene, og ønsker du å vite mer er det bare å trykke seg inn på konseptet du ønsker å vite mer om.

DoReMi

 • Musikkglede
 • Musikkformidling
 • Skapende miljø
Les mer om DoReMi

Idrettsbarnehage

 • Bevegelsesglede
 • Matglede
 • Pedagogisk idrett
Les mer om Idrettsbarnehage

Naturbarnehage

 • Naturglede
 • Matglede
 • Naturen som leke- og læringsarena
Les mer om Naturbarnehage

Solkollen

 • Kristen verdiformidling
 • Kristen sang og musikk
 • Skaperglede
Les mer om Solkollen