DoReMi

Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp mot Læringsverkstedets øvrige fagtema. Musikken er verktøy for kreativitet og skaperglede, språkutvikling, mestring, samspill og glede.

Barna i Læringsverkstedet DoReMI, får utfolde seg med sang, musikk, drama og dans, og vi arrangerer forestillinger der barna får vise fram det vi arbeider med i barnehagen.

Lek Og Laring
Doremi

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi
Idrett

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett
Naturbarnehager

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur
Solkollen

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen