DoReMi

I Læringsverkstedet skal hvert barn hver dag erfare at de er verdifulle. Dette danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang og vår hjertekultur. I våre DoReMi barnehager er sang og musikk er en viktig del av livet i barnehagen. Barna skal få oppleve lekende læring, samspill og mestring gjennom musikk, bevegelse, sang og bruk av instrumenter. Gjennom musikken kan barna kommunisere, leke, bygge relasjoner og utvikle språket sitt. Musikk er et godt verktøy for å jobbe med inkludering, den gir trygghet og tilhørighet.

Musikkglede

Musikk i barnehagen brukes til å skape stemning og fellesskapsfølelse. Gjennom sang, musikk og bevegelse opplever barna glede, tilhørighet og samhold. Vi bygger oppunder barnas mestringsfølelse og ønsker å gi dem troen på seg selv og evnen til å tørre å stå frem foran en gruppe. Dans, instrumenter og musikklek er en viktig del av vår barnehagehverdag. I DoReMi barnehagene ønsker vi å gi barna en musikkglede som er med dem videre gjennom livet. Vi stimulerer til at musikk skal bli et naturlig valg for barna, også etter at de slutter i barnehagen.

Musikkformidling

Musikk er universelt, noe alle kan forstå på tvers av miljø, kultur og bakgrunn. Barna får delta i aktiviteter med musikk i samlingsstunder, lek og i hverdagsaktiviteter. Vi synger, spiller og lytter til musikk fra forskjellige sjangre. I våre DoReMi barnehager er musikk en naturlig ingrediens i arbeidet med Rammeplanens 7 fagområder. Vi leker, lærer og utforsker med musikk, lyd, rytme og instrumenter.

Skapende miljø

Det er viktig for oss at barna får utvikle sin skaperglede og kreativitet. Gjennom aktiviteter med kunst, kultur og drama får barna trening i å uttrykke seg på mange ulike måter. Arbeid med språk og kommunikasjon er en viktig del av konseptet. I DoReMi barnehagene blir barna introdusert for engelske rim og regler, sanger, ord og setninger som en naturlig del av lek med språk, lyd og rytme.

Aktive voksne

Vi voksne i barnehagen er aktive, og vi skal være begeistringssmittere.

Hjertekultur

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra barnets positive opplevelse av seg selv.

Læringsverkstedets DoReMi barnehager

Læringsverkstedet Humlehaugen Doremi

Ranheimslivegen 3,7054 Ranheim

Åpningstider

17:00 — 07:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Begby Doremi

Helneveien 1A,1639 Gamle Fredrikstad

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Elstangen Doremi

Klokkerlia 12,3531 Krokkleiva

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Halden Doremi

Gamle Kongevei 3,1789 Berg I Østfold

Åpningstider

06:45 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Trosvik Doremi

Onsøyveien 49a,1613 Fredrikstad

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Harmonien Doremi

Anders Vasbundsv.7,3714 Skien

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Gystadmarka Doremi

Aktivitetsvegen 2,2069 Jessheim

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi

Midtunheia 18,5224 Nesttun

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Sarpsborg Doremi

Tuneveien 20,1710 Sarpsborg

Åpningstider

06:45 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Myrens Doremi

Sandakerveien 18,0473 Oslo

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Komsatoppen DoReMi barnehage

Komsahøyden 5, 9511 Alta, Norge

Åpningstider

07:30 — 16:30

Gå til barnehagen