Solkollen

Læringsverkstedet Solkollen barnehager drives med utvidet formålsparagraf, og formidler innhold og verdier forankret i kristen tro. Den kristne verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Bibelhistorier knyttes til barnas hverdag, og gjør dem relevante og gjenkjennbare for barna.

2

Det legges stor vekt på markering av de kristne høytidene, tilrettelagt for den enkelte aldersgruppe og barnehage. Noen av markeringene kan være juleforestilling, påskevandring og høsttakkefest.

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Solkollen-temaet

Det nasjonale Solkollen-teamet består av:

Lasse Rosten, leder for Solkollen
Tlf.: 99 25 15 00 – lasse.rosten@solkollen.no

Karina Waldemar, fagutvikler
Tlf.: 938 13 883 – kontor@solkollen.no

Jarle Waldemar, strategisk utvikler
Tlf.: 988 88 138 – kontor@solkollen.no

Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Barnehage

Post- og besøksadresse:
Postboks 215
2051 Jessheim

Aktivitetsvegen 2
2069 Jessheim

Telefon: 920 70 700
E-post: kontor@solkollen.no

​Fakturamottak:
Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Barnehage
c/o Fakturamottak
Postboks 4468
8608 Mo i Rana

Faktura ønskes primært via EHF, alternativt på e-post. Ved EHF fakturering benyttes org nr: 878 620 852. Ved e-post: Send faktura som pdf til: 4468@invoicecenter.net

Doremi

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi
Idrett

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett
Naturbarnehager

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur
Solkollen

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen