Læringsverkstedet Store Tune Gård

Velkommen til Store Tune Gård barnehage

Store Tune Gård er en barnehage som ligger et stenkast fra Tunevannet i Sarpsborg. Vi ligger sentralt til med kort avstand til Kalnes sykehus. Vi ligger i tett tilknytning til boligområdene på Grålum, og har kort avstand til Kurland og Lande.
Vi i Store Tune Gård barnehage jobber for å gi barna gode og trygge dager fylt av omsorg, lek og læring. På gården har vi en rekke flotte fasiliteter som gir barna varierte og spennende lekemuligheter. Vi har blant annet gymrom, vannlekerom, fotballbane, ballbinge, akebakke, grillhytte med mer. Vi har også egen 17 seters barnehagebuss, som barna over 3 år får benytte til skogsturer og andre utflukter.

Vi er 42 ansatte, hvorav 18 barnehagelærere, noe som gir oss et stort fagmiljø.
I barnehagen er det 164 barn fordelt på ni avdelinger i seks bygg. Vi har en engasjert personalgruppe som hver eneste dag jobber etter vårt motto: "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse".

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som går under navnet "Solkollen".💚

Vi har åpent i alle skolens ferier, også hele sommerferien🌞

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Tuneveien 63,1712 Grålum
Vis i kart

92061123
storetunegard@laringsverkstedet.no

164 barn
9 avdelinger
42 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Med hjerte for alle

Hos oss skal hvert barn erfare at de er verdifulle, hver dag. Dette danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang og vår hjertekultur. I Solkollen er kristen verdiformidling gjennom sang og musikk, skaperglede og bibelfortellinger en del av barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi hvert barn en «ryggsekk» med opplevelser som gir verdier, erfaringer og retning for resten av livet. I Solkollen jobber vi med «hjertet» og ut ifra tanken om at hvert barn er skapt unikt og har noe som ingen andre har. Denne grunnleggende verdien vil sette spor og påvirke barna gjennom resten av oppveksten.

Fokusområde for Store Tune Gård barnehage

Relasjonskompetanse og Barnas Språkutvikling Relasjonskompetanse Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Kvaliteten på voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for barns psykiske helse og dermed avgjørende for barns trivsel og utvikling. Hele personalet har...

Relasjonskompetanse og Barnas Språkutvikling

Relasjonskompetanse

Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Kvaliteten på voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for barns psykiske helse og dermed avgjørende for barns trivsel og utvikling. Hele personalet har derfor deltatt på kurs om relasjonskompetanse og vi har mange tiltak som vi aktivt jobber med i hverdagen. Vi er voksne som er gode relasjonsmodeller og vi har stort fokus på at barna skal oppleve å bli sett og hørt. De skal merke at voksne er nærværende, har tid for dem og skaper en trygg barnehagehverdag. Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner og er en forutsetning for barnas trivsel, vekst og utvikling. Å bli møtt av nærværende og omsorgsfulle voksene danner grunnlaget for at gode relasjoner kan utvikles, både mellom barn-barn, barn- voksen og voksen-voksen. Barn rustes for livet og opplever livsmestring.

Barnas Språkutvikling

Språkutvikling er en forutsetning for å lære. Språk er verktøyet vi tar i bruk for å lære, for å delta i lek og for å samarbeid. Barnets språkegenskaper er det som utgjør den største forskjellen på hvordan barnet vil mestre senere skolegang, og ved å lykkes i å gi barna et godt språk, gir vi dem den beste «beskyttelsen» vi kan før skolestart. Språkkompetanse og barnets evne til selvregulering er knyttet sammen og evnene til selvregulering har stor betydning for hvordan barnet mestrer å delta i felleskapet. I tråd med relasjonskompetanse, har vi derfor fokus på språkutvikling. Vi er voksne som er bevisste språkmodeller i hverdagen, vi «bader» barn i ord og begreper. Vi er bevisste på å være nærværende voksne, vi skal være språkmodeller for alle barn og vi har fokus på benevning, begrepstrening og utvikling i hvilke ord og uttrykk vi bruker overfor de ulike alderstrinnene.

Avdelinger

Bryggerhuset

23 barn

4 - 6 år

Grønn - Smilehullet

18 barn

1 - 2 år

Grønn - Armkroken

9 barn

1 - 2 år

Lagården - Blå

18 barn

2 - 4 år

Lagården - Gul

15 barn

1 - 2 år

Lagården - Rød

22 barn

4 - 6 år

Låven Kalvene

23 barn

4 - 6 år

Låven Kyllingene

17 barn

2 - 4 år

Våningshuset

19 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Store Tune Gård barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet