Velkommen til Store Tune Gård barnehage

Store Tune Gård er en barnehage som ligger et stenkast fra Tunevannet i Sarpsborg. Vi ligger sentralt til med kort avstand til Kalnes sykehus. Vi ligger i tett tilknytning til boligområdene på Grålum, og har kort avstand til Kurland og Lande. Vi i Store Tune Gård barnehage jobber for å gi barna gode og trygge dager fylt av omsorg, lek og læring. På gården har vi en rekke flotte fasiliteter som gir barna varierte og spennende lekemuligheter. Vi har blant annet gymrom, vannlekerom, fotballbane, ballbinge, klatrevegg, akebakke, crossbane, bålhytte, lavo, hinderløype med mer. Vi har også en barnehagebuss som kan ta de største barna ut på tur rundt om i byen vår. Vi er 43 ansatte, hvorav 18 førskolelærere, som hver eneste dag jobber for å gi barna gode og trygge dager. I barnehagen er det 164 barn fordelt på ni avdelinger i seks bygg. Vi har en flott personalgruppe som hver eneste dag jobber etter vårt motto: "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse" Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som går under navnet "Solkollen". Vi har åpent i alle skolens ferier, også hele sommerferien.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Tuneveien 63,1712 Grålum
Vis i kart

37071712
Storetunegard@laringsverkstedet.no

166 barn
9 avdelinger
39 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Store Tune Gård barnehage

Relasjonskompetanse og Barnas Språkutvikling Relasjonskopetanse Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Kvaliteten på voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for barns psykiske helse og dermed avgjørende for barns trivsel og utvikling. Hele personalet har...

Relasjonskompetanse og Barnas Språkutvikling

Relasjonskopetanse

Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Kvaliteten på voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for barns psykiske helse og dermed avgjørende for barns trivsel og utvikling. Hele personalet har derfor deltatt på kurs om relasjonskompetanse og vi har mange tiltak som vi aktivt jobber med i hverdagen. Vi er voksne som er gode relasjonsmodeller og vi har stort fokus på at barna skal oppleve å bli sett og hørt. De skal merke at voksne er nærværende, har tid for dem og skaper en trygg barnehagehverdag. Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner og er en forutsetning for barnas trivsel, vekst og utvikling. Å bli møtt av nærværende og omsorgsfulle voksene danner grunnlaget for at gode relasjoner kan utvikles, både mellom barn-barn, barn- voksen og voksen-voksen. Barn rustes for livet og opplever livsmestring.

Barnas Språkutvikling

Språkutvikling er en forutsetning for å lære. Språk er verktøyet vi tar i bruk for å lære, for å delta i lek og for å samarbeid. Barnets språkegenskaper er det som utgjør den største forskjellen på hvordan barnet vil mestre senere skolegang, og ved å lykkes i å gi barna et godt språk, gir vi dem den beste «beskyttelsen» vi kan før skolestart. Språkkompetanse og barnets evne til selvregulering er knyttet sammen og evnene til selvregulering har stor betydning for hvordan barnet mestrer å delta i felleskapet. I tråd med relasjonskompetanse, har vi derfor fokus på språkutvikling. Vi er voksne som er bevisste språkmodeller i hverdagen, vi «bader» barn i ord og begreper. Vi er bevisste på å være nærværende voksne, vi skal være språkmodeller for alle barn og vi har fokus på benevning, begrepstrening og utvikling i hvilke ord og uttrykk vi bruker overfor de ulike alderstrinnene.

Avdelinger

Bryggerhuset

21 barn

4 - 6 år

Grønn - Smilehullet

18 barn

1 - 2 år

Grønn - Armkroken

10 barn

Lagården - Blå

20 barn

2 - 4 år

Lagården - Gul

15 barn

Lagården - Rød

21 barn

4 - 6 år

Låven Kalvene

21 barn

4 - 6 år

Låven Kyllingene

20 barn

2 - 5 år

Våningshuset

20 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Store Tune Gård barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet