Velkommen til Lindebøskauen Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Lindebøskauen Solkollen er en 5- avdelings barnehage som åpnet i 2014. Barnehagen har nydelig beliggenhet rett ved skogen og nærme sjøen. Vi er en avdelingsbarnehage hvorav tre avdelinger for 3-5 åringene og to avdelinger for de minste barna. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Vi har et engasjert personale som jobber for å se den enkelte og stort fokus på gruppetid. Vi tror mindre grupper med faste voksne sikrer trygghet og forutsigbarhet for barna. Solkollen har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Flekkerøy og har blant annet felles kor for 5-åringene. Vi har også samarbeid med skole og kirka her.

Mandag — Fredag 06:50 — 16:40

Lindebøskauen 31,4625 Flekkerøy
Vis i kart


lindeboskauen@laringsverkstedet.no

123 barn
6 avdelinger
31 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Lindebøskauen Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Lindebøskauen Solkollen er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på...

Læringsverkstedet Lindebøskauen Solkollen er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon -Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna -Vi er et godt tilbud til hele familien -Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø -Vi engasjerer oss i nærmiljø

Avdelinger

Armkroken

24 barn

3 - 5 år

Fotsporet

15 barn

1 - 2 år

Hjerterommet

13 barn

1 - 2 år

Smilehullet

24 barn

3 - 5 år

Øyeblikket

25 barn

3 - 5 år

Håndtrykket

22 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Lindebøskauen Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet