Velkommen til Slangsvold Solkollen barnehage

Barnehagen vår
Barnehagen vår ble etablert i 1979. Barnehagen ligger under konseptet Solkollen. I Solkollen konsept legger vi til rette for skaperglede og kreativitet. Gjennom samlingstunder med sang og fortelling og kristne høytidsmarkering får barnet ditt del i verdier som er forankret i kristen tro og tradisjoner.

Barnehagen består av 3 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger (0-2 år) og 1 storavdeling (3-5 år). Avdelingens navn: Toppen 3-5 år, Lillebror 0- 3 år og Knerten 0-3 år.

Vårt særpreg er trygt og godt for stort og smått. I dette slagordet ligger det mange verdier; personalet setter seg selv i barnas situasjon og handler deretter med respekt for barna og de ulike utfordringene de møter i barnehagehverdagen. Vi fokuserer på omsorg og nærhet, og legger vekt på å være tilstede for hvert enkelt barn og barnets foreldre. Det er viktig for oss å se hvert enkelt barns behov praktisk, følelsesmessig og utviklingsmessig.

Vi får den barnehagen vi ønsker oss ved:

Å skape og pleie gode relasjoner og kommunikasjon mellom ansatte, foreldre, barn og eierne.

Å være positivt engasjert og har et positivt menneskesyn

Å øke kompetanse og utvikling hvor normer er å strekke seg for hverandre og bygge hverandre opp

I vår barnehage har vi en liten kjøkkenhage der målet er at barna skal kunne erfare prosesser og lære om hvor mat kommer og at de skal få være delaktig i arbeidet med produktene. Barna er med på planlegging av hva vi skal ha i kjøkkenhagen. Barna er med på såing av frø og stell med plantene. Dette skaper nysgjerrighet og eieforhold. Foreldrene stiller også ved stell og vanning av plantene når barnehagen er stengt i sommer.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Veumveien 88,1613 Fredrikstad
Vis i kart

69390730
slangsvold@laringsverkstedet.no

48 barn
3 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 300,-

Reneca har vært ansatt i Slangsvold siden 2011. Hun jobber 40% som pedagog og 60% styrer. Hun fullførte bachelor utdannelsen som førskolelærer i 2000 og har formgiving som fordypning. Hun har jobbet som pedagog i barnehage siden 2000. I 2020 fullførte hun Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager på BI.

90850041
slangsvold@laringsverkstedet.no

Reneca Fortuno Andersen

Fokusområde for Slangsvold Solkollen barnehage

Et godt måltid og kjøkkenhagen: Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema...

Et godt måltid og kjøkkenhagen:

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema.

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse.

I Slangsvold Solkollen barnehage:

• blir barna tilbudt et variert og sunt kosthold.

• tar barna del i matlagingen og oppfordres til å smake på ny mat.

• øver barna på selvstendighetsferdigheter knyttet til måltidet.

• øver barna på å dekke på og hjelper med å rydde etter måltidet

• sitter vi i små grupper når vi spiser

• er måltidet en arena for den gode samtalen og et sosialt fellesskap

Kjøkkenhagen:

I vår barnehage har vi en koselig kjøkkenhage med planter og dyr som høner og kaniner. Målet er at barna skal kunne erfare prosesser og lære om hvor mat kommer og at de skal få være delaktig i arbeidet med produktene.

Barna er med på planlegging av hva vi skal ha i kjøkkenhagen.

Barna er med på såing av frø og stell med plantene. Dette skaper nysgjerrighet og eieforhold.

Foreldre og foresatte stiller også ved stell og vanning av plantene når barnehagen er stengt i sommer.
Avdelinger

Knerten

11 barn

Lillebror

12 barn

1 - 3 år

Toppen

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Slangsvold Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet