Slangsvold Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 16:45

 • 46 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen vår
Barnehagen vår ble etablert i 1979. Barnehagens tidligere eier er Ådalen Barnehager og i sommer 2018 ble barnehagen solgt til Læringsverkstedet AS. Barnehagen ligger under konseptet Solkollen. I Solkollen konsept legger vi til rette for skaperglede og kreativitet. Gjennom sang, musikk og kristne høytidsmarkering får barnet ditt del i verdier som er forankret i kristen tro og tradisjoner.

Barnehagen består av 3 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger (0-2 år) og 1 storavdeling (3-5 år). Avdelingens navn: Toppen 3-5 år, Lillebror 0- 3 år og Knerten 0-3 år.

Vårt særpreg er trygt og godt for stort og smått. I dette slagordet ligger det mange verdier; personalet setter seg selv i barnas situasjon og handler deretter med respekt for barna og de ulike utfordringene de møter i barnehagehverdagen. Vi fokuserer på omsorg og nærhet, og legger vekt på å være tilstede for hvert enkelt barn og barnets foreldre. Det er viktig for oss å se hvert enkelt barns behov praktisk, følelsesmessig og utviklingsmessig.

Vi får den barnehagen vi ønsker oss ved:

Å skape og pleie gode relasjoner og kommunikasjon mellom ansatte, foreldre, barn og eierne.

Å være positivt engasjert og har et positivt menneskesyn

Å øke kompetanse og utvikling hvor normer er å strekke seg for hverandre og bygge hverandre opp

I vår barnehage har vi en liten kjøkkenhage der målet er at barna skal kunne erfare prosesser og lære om hvor mat kommer og at de skal få være delaktig i arbeidet med produktene. Barna er med på planlegging av hva vi skal ha i kjøkkenhagen. Barna er med på såing av frø og stell med plantene. Dette skaper nysgjerrighet og eieforhold. Foreldrene stiller også ved stell og vanning av plantene når barnehagen er stengt i sommer.

Avdelinger

Knerten

9 barn

Lillebror

12 barn

1 - 3 år

Toppen

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Slangsvold Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet