Læringsverkstedet Hånes Solkollen

Velkommen til Hånes Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Hånes Solkollen barnehage åpnet 1. august 2012 i et flott barnehagebygg. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med Barnehageloven §1a, tillegg til formål. Læringsverkstedet Hånes Solkollen barnehage ligger i et etablert boområde, samtidig har vi nærhet til de nye områdene som Lauvåsen og Hamrevann. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har store og gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen har 9 avdelinger og vi ønsker at navnene på avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling. Hånes Frikirke deler bygg med oss og har sin kirkesal i en egen del bygget.

Barnehagen har engasjert seg i arbeidet med å gi utdannelse og støtte bærekraftige prosjekter til barn i Eshowe i Sør-Afrika gjennom organisasjonen Zulufadder. Vi har vårt eget fadderbarn, støtter barnehage og skole, og bidrar med enkel hjelp til fattige familier. Vi ønsker å ha "Hjerte for verden" og engasjere nye generasjoner til solidaritetsarbeid.

Åpningstiden kl. 07-16.30 (mandag til fredag)

Nyttige lenker:

1. Miljørettet helsevern i barnehage og skole

2. Zulufadder

3. Folkehelseinstituttet. Barn og sykdom

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Hånesveien 101,4635 Kristiansand S
Vis i kart

37071656
hanes@laringsverkstedet.no

177 barn
9 avdelinger
51 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Vår kristne verdiformidling

Solkollenbarnehagene ivaretar hele bredden i Rammeplanen, og har et kristent livssynsgrunnlag. Barna får derfor en barnehagehverdag basert på kristne og humanistiske verdier. Barnehagens viktigste ressurs er våre ansatte. Vi er gode rollemodeller, med et stort hjerte og et mangfold av metoder.

I Solkollen er kristen verdiformidling gjennom sang og musikk, skaperglede og bibelfortellinger en viktig del av barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi hvert barn en «ryggsekk» med opplevelser som gir verdier, erfaringer og retning for resten av livet. I Solkollen jobber vi med «hjertet» og ut ifra tanken om at hvert barn er skapt unikt og har noe som ingen andre har. Denne grunnleggende verdien vil sette spor og påvirke barna gjennom resten av oppveksten.

Barnehageloven,Tillegg §1 a:

Læringsverkstedet Solkollen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehages pedagogiske arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Rammeplanen, 2017)

Fokusområde for Hånes Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene...

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er : Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen; Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende felleskap. Delmål: 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 2. Vi har stor fokus på kvalitet i arbeidet med barna 3. Vi er et godt tilbud til hele familien 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Armkroken

13 barn

1 - 2 år

Fotsporet

19 barn

1 - 2 år

Gullkornet

24 barn

3 - 5 år

Hjerterommet

24 barn

3 - 5 år

Håndtrykket

16 barn

1 - 2 år

Skattkammeret

24 barn

3 - 5 år

Smilehullet

24 barn

3 - 5 år

Øyeblikket

24 barn

3 - 5 år

Solstrålen

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Hånes Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet