Velkommen til Hånes Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Hånes åpnet 1. august 2012 i et nytt og moderne barnehagebygg. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med Barnehageloven §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Solkollen barnehage Hånes ligger i et etablert boområde. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har store og gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen har 8 avdelinger og vi ønsker at navnene på avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling. Hånes Frikirke deler bygg med oss og har sin kirkesal i en egen del bygget.

Barnehagen har engasjert seg i arbeidet med å gi utdannelse og støtte bærekraftige prosjekter til barn i Eshowe i Sør-Afrika gjennom organisasjonen Zulufadder. Vi har vårt eget fadderbarn, støtter barnehage og skole, og bidrar med enkel hjelp til fattige familier. Vi ønsker å ha "Hjerte for verden" og engasjere nye generasjoner til solidaritetsarbeid.

Nyttige lenker:

1. Miljørettet helsevern i barnehage og skole

2. Zulufadder

3. Folkehelseinstituttet. Barn og sykdom

4. Kristiansand kommune - koronainformasjon

Mandag — Fredag 06:50 — 16:40

Hånesveien 101,4635 Kristiansand S
Vis i kart

37071656
hanes@laringsverkstedet.no

171 barn
8 avdelinger
50 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 270,-

Fokusområde for Hånes Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene...

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er : Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen; Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende felleskap. Delmål: 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 2. Vi har stor fokus på kvalitet i arbeidet med barna 3. Vi er et godt tilbud til hele familien 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Armkroken

18 barn

1 - 2 år

Fotsporet

18 barn

1 - 2 år

Gullkornet

24 barn

3 - 5 år

Hjerterommet

24 barn

3 - 5 år

Håndtrykket

15 barn

1 - 2 år

Skattkammeret

24 barn

3 - 5 år

Smilehullet

24 barn

3 - 5 år

Øyeblikket

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Hånes Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet