Redusert foreldrebetaling

Hvordan kan man søke om redusert foreldrebetaling?

 • Du har mulighet for å søke redusert foreldrebetaling hvis du har lav inntekt.

 • En barnehageplass koster 3000,- kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg, og summen varierer i de ulike barnehagene.

 • Fra 1. august 2023 vil alle barn som bor i husholdninger (familier) med samlet årsinntekt under 615 590 kr ha rett til å søke.
 • Fra 1. august 2023 blir barnehageplasser gratis for barn i Finnmark og Nord-Troms.
 • Siste skattemelding (selvangivelse) må legges ved søknaden, det gjelder for både søker og ektefelle, samboer eller partner.

 • Du kan laste opp dokumentasjonen i søknadsskjemaet eller du kan ettersende dokumentasjonen i brev.

 • De barna det søkes for må bo på samme folkeregisteradresse.

 • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningen/familiens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

 • Se hjemmesiden til din kommune for lenke til søknadspapirer.

 • Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er kommunale eller private.

 • Husk at du må søke på nytt for hvert barnehageår.

 • Les mer om redusert foreldrebetaling her.