´

Ofte stilte spørsmål om foreldrebetaling

Her kan man lese om ofte stilte spørsmål angående foreldrebetaling og faktura.

 • Ikke mottatt faktura?
 • Mottatt purring, men har betalt.
 • Mottatt faktura for hele måneden.
 • Mottar faktura selv om barnet har sluttet.
 • Endre forfallsdato.
 • Endre adresse eller e-postadresse.
 • Dele faktura mellom mor og far.
 • Avtalegiro.
 • Fakturabetingelser.
 • Endre betaler.
 • Flytte.
 • Søskenmoderasjon.
 • Redusert betaling.

Ikke mottatt faktura?

Faktura sendes som e-post, så sjekk om denne kan ha kommet i søppelposten. Dobbeltsjekk om du er registrert med riktig e-post adresse i MyKid.

Ved avtalegiro sendes ikke faktura automatisk til e-post. Man må svare «ja» for melding/varsel på avtalen i nettbanken for å få faktura på e-post i tillegg til Avtalegiro.

Mottatt purring, men har betalt?

Vi purrer 14 dager etter forfall, og om du betaler sent, kan du motta purring. Se da bort fra denne.
Dersom faktura ikke er betalt, vil du motta varsel om inkasso 14 dager etter at purringen har forfalt.

Lurer du på beløpet i første faktura?

Faktura blir utsendt i henhold til kontraktsdato. Dersom du har mottatt faktura for hele måneden og den er avvikende fra avtalen, kontakt styrer i din barnehage på e-post eller via MyKid.

Mottar faktura selv om barnet har sluttet.

Gi beskjed til styrer i barnehagen på e-post eller via MyKid.

Endre adresse eller e-post adresse.

Endring av adresse og e-post kan du gjøre under «kontaktinfo» i MyKid.

Dele faktura mellom mor og far.

Gi beskjed til styrer i barnehagen på e-post eller via MyKid. Husk å oppgi adresse og e-postadresse.

Avtalegiro.

Dette kan du selv gjøre i din nettbank.

Avtalegiro fås ved å betale en faktura og søke opp barnehagen i nettbanken. Kontroller at kontonummeret er det samme som på fakturaen du har mottatt. Husk å legge inn kidnummer. Beløpsgrensen bør ligge noe over beløpet på fakturaen. Fremgangsmåte står på fakturaen.

Fakturabetingelser.

Fakturaen sendes ut i slutten av måneden med forfall den 10. i måneden etter.

Endre betaler.

Om du ønsker å endre mottaker av faktura til mor eller far, kontakt styrer. Send dette til styrer på e-post eller via MyKid.

Flytte.

Husk å oppgi ny adresse ved flytting.
Ønsker du å bytte plass mellom to Læringsverkstedet barnehager, er vi behjelpelig med overføring. Men det forutsettes at det er ledig plass dit dere ønsker og at den nåværende plassen sies opp i henhold til oppsigelsesrutinen i barnehagens vedtekter.

Disse finner du på www.laringsverkstedet.no/barnehage og søk så din barnehage. Finn dokumenter og vedtekter.

Hvis du trenger hjelp, kontakt styrer i barnehagen.

Søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon gis i all hovedsak på 30% til barn 2 og 50% på barn 3 og 4. Noen få kommuner har andre satser.

Du finner også informasjon om dette på din kommunes hjemmeside eller under din barnehage.

Søk barnehage på www.laringsverkstedet.no/barnehage

Redusert betaling.

Hvordan søke om redusert betaling?

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer enn 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, www.udir.no

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker
 • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner
 • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse til barnet som søker
 • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Se hjemmesiden til din kommune for lenke til søknadspapirer.

Jeg har fått vedtak, men ikke fått redusert faktura, så hva gjør jeg da?

Betal fakturaen i henhold til vedtaket, pluss kostpenger. Du trenger ikke å betale hele fakturaen.

Vi retter opp og krediterer mellomlegget, men det forutsetter at du har et godkjent vedtak. Send kopi av vedtaket til barnehagen.