Foreldrebetaling

Ofte stilte spørsmål om foreldrebetaling

Her kan man lese om ofte stilte spørsmål angående foreldrebetaling og faktura.

 • Ikke mottatt faktura?
 • Mottatt purring, men har betalt.
 • Lurer du på beløpet i første faktura?
 • Mottar faktura selv om barnet har sluttet.
 • Endre adresse eller e-postadresse.
 • Dele faktura mellom mor og far.
 • Avtalegiro.
 • Fakturabetingelser.
 • Endre betaler.
 • Flytte.
 • Søskenmoderasjon.
 • Redusert betaling.
 • Jeg har fått vedtak, men ikke fått redusert faktura, så hva gjør jeg da?

Ikke mottatt faktura?
Faktura sendes som e-post, så sjekk om denne kan ha kommet i søppelposten. Dobbeltsjekk om du er registrert med riktig e-post adresse i MyKid.

Ved avtalegiro sendes ikke faktura automatisk til e-post. Man må svare «ja» for melding/varsel på avtalen i nettbanken for å få faktura på e-post i tillegg til Avtalegiro.

Mottatt purring, men har betalt?
Vi purrer 5 dager etter forfall. Purring og betaling kan krysse hverandre. Har du betalt kan du se bort fra purringen.

Lurer du på beløpet i første faktura?
Faktura blir utsendt i henhold til kontraktsdato. Dersom du har mottatt faktura for hele måneden og den er avvikende fra avtalen, kontakt styrer i din barnehage på e-post eller via MyKid.


Mottar faktura selv om barnet har sluttet
Gi beskjed til styrer i barnehagen på e-post eller via MyKid.


Endre adresse eller e-post adresse
Endring av adresse og e-post kan du gjøre under «kontaktinfo» i MyKid.

Dele faktura mellom mor og far
Gi beskjed til styrer i barnehagen på e-post eller via MyKid. Husk å oppgi adresse og e-postadresse.


Avtalegiro
Dette kan du selv gjøre i din nettbank.

Avtalegiro fås ved å betale en faktura og søke opp barnehagen i nettbanken. Kontroller at kontonummeret er det samme som på fakturaen du har mottatt. Husk å legge inn kidnummer. Beløpsgrensen bør ligge noe over beløpet på fakturaen. Fremgangsmåte står på fakturaen.


Fakturabetingelser
Fakturaen sendes ut i slutten av måneden med forfall den 10. i måneden etter.


Endre betaler
Om du ønsker å endre mottaker av faktura til mor eller far, kontakt styrer. Send dette til styrer på e-post eller via MyKid.


Flytte
Husk å oppgi ny adresse ved flytting.

Ønsker du å bytte plass mellom to Læringsverkstedet barnehager, er vi behjelpelige med overføring. I henhold til barnehagens vedtekter skal barn som søker overflytting fra en annen Læringsverksted-barnehage prioriteres ved opptak. Det forutsettes at det er ledig plass dit dere ønsker og at kommunens opptakssystem benyttes både for å si opp plassen i nåværende barnehage og for å søke plass i den barnehagen dere ønsker dere til.

Disse finner du på www.laringsverkstedet.no/barnehage og søk så din barnehage.

Hvis du trenger hjelp, kontakt styrer i barnehagen.

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon gis i all hovedsak på 30% til barn 2 og 50% på barn 3 og 4.

Fra 01.08.2023 vil barn 3 og 4 få 100% søskenmoderasjon.

Noen få kommuner har andre satser. Du finner også informasjon om dette på din kommunes hjemmeside eller under din barnehage. Søk barnehage på www.laringsverkstedet.no/barnehage

Redusert betaling
Hvordan søke om redusert betaling?

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer enn 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, www.udir.no

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker
 • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner
 • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse til barnet som søker
 • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Se hjemmesiden til din kommune for lenke til søknadspapirer.


Jeg har fått vedtak, men ikke fått redusert faktura, så hva gjør jeg da?
Betal fakturaen i henhold til vedtaket, pluss kostpenger. Du trenger ikke å betale hele fakturaen.

Vi retter opp og krediterer mellomlegget, men det forutsetter at du har et godkjent vedtak. Send kopi av vedtaket til barnehagen.


Ved øvrige spørsmål ta gjerne kontakt med styrer i den barnehagen barnet ditt starter/går i.