Dette er Læringsverkstedet

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

Hjertekultur

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra barnets positive opplevelse av seg selv.

Gå til hjertekultur

Vår pedagogikk

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg.

Gå til vår pedagogikk

Et Godt Måltid

Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. «Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Barna deltar i forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeidet.

Gå til et godt måltid

Verdier og løfter

Hver dag jobber vi for at verdens viktigste verdier skal vokse: Barns selvfølelse, foreldrenes trygghet og medarbeidernes fagkunnskap og stolthet.

Gå til verdier og løfter
Jente former hjerte med hendene

Foreldresamarbeid

I Læringsverkstedet er vi opptatt av at både barn og foreldre skal føle seg velkomne. Vi er opptatt av en god dialog der vi deler relevant informasjon til det beste for barnet. Vi legger til rette for et godt samarbeid, viser foreldrene at vi ønsker å lytte til deres erfaringer og opprettholder en god relasjon gjennom hele barnehagetiden.

Historien

Bak Læringsverkstedet, ligger historien om to pedagogers genuine engasjement for barns egenverd. Randi og Hans Jacob er grunnleggerne bak Læringsverkstedet.

Gå til historien
Randi og Hans Jacob Sundby er grunnleggerne og eierne av Læringsverkstedet
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Gjennom ulike prosjekter får barna i våre barnehager kjennskap til hvordan barn i andre land og kulturer lever, og å oppleve gleden ved å hjelpe andre.

Gå til samfunnsansvar