Verdier

Leken & Ambisiøs - Raus &Tydelig

Vår felles oppgave er å skape en arena der barnet kan vokse i trygghet, glede og mestring. Den handler om sosiale ferdigheter - om å hjelpe andre barn, leke med dem, trøste dem og rose dem. Og det handler om læring; både fysisk og faglig.

Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det.

Vi er varme mennesker som ser hvert enkelt barn, og vi gleder oss over å få lov til å følge vekst og utvikling. Barnet skal ikke bare ha plass i minste-, mellomste- eller største gruppa og rundt spisebordet, men en plass i våre hjerter.Visjon:
Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Verdier:
Leken & Ambisiøs, Raus & Tydelig