Verdier

Leken & Ambisiøs - Raus &Tydelig

Vår felles oppgave er å skape en arena der barnet kan vokse i trygghet, glede og mestring. Den handler om sosiale ferdigheter - om å hjelpe andre barn, leke med dem, trøste dem og rose dem. Og det handler om læring; både fysisk og faglig.

Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det.

Vi er varme mennesker som ser hvert enkelt barn, og vi gleder oss over å få lov til å følge vekst og utvikling. Barnet skal ikke bare ha plass i minste-, mellomste- eller største gruppa og rundt spisebordet, men en plass i våre hjerter.Visjon:
Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Verdier:
Leken & Ambisiøs, Raus & TydeligLøfte til barna
Vi har hjerte for deg, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Løfte til foreldre/foresatte
Vårt mål er sammen å skape en sosial læringsarena som setter gode spor.

Løfte til våre medarbeidere
Hos oss har du alle muligheter til å utvikle deg faglig og menneskelig, og gjøre verdens viktigste jobb på best mulig måte.

Løfte til nye barnehager
Ved å bli del av Læringsverkstedet beholder barnehagen sitt lokale særpreg, og blir samtidig del av et fellesskap med ressurser til videre utvikling.

Løfte til kommunene
Vårt mål er å være en god lagspiller til beste for barna.