Søskenmoderasjon

Se her for søskenrabatt i barnehagen.

Søskenmoderasjon gis i all hovedsak på 30% til barn 2.

Fra 01.08.2023 vil barn 3 og 4 få 100% søskenmoderasjon.

Noen få kommuner har andre satser. Du finner også informasjon om dette på din kommunes hjemmeside eller under din barnehage. Søk barnehage på www.laringsverkstedet.no/barnehage.