Søskenmoderasjon

Se her for søskenrabatt i barnehagen.

  • Har du flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt.
  • Reduksjon for barn nr. 2 er 30%, og for det tredje barnet og oppover er det 50% reduksjon. Noen få kommuner har andre satser.
  • Du trenger ikke søke om søskenrabatt.
  • Du finner informasjon på kommunens hjemmeside eller lovdatas hjemmeside: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478