Kopervik Solkollen

0 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.45 — 16.30

Om barnehagen

Barnehagen blir drevet med et tillegg til formålsparagrafen - Barnehageloven § 1 - tillegg §1a: Kopervik Menighetsbarnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon. Vi deler barna i grupper...

Barnehagen blir drevet med et tillegg til formålsparagrafen - Barnehageloven § 1 - tillegg §1a:

Kopervik Menighetsbarnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon.

Vi deler barna i grupper omtrent hver formiddag. Gruppene brukes til lek ute, tur, tilrettelagte aktiviteter på avdelingene, for eksempel forming, skoleforberedende aktivitet, lesegrupper og lekegrupper.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 215,-


Avdelinger/baser

Duen

Regnbuen

3 - 6 år

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Kopervik Solkollen
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik

email kopervik@laringsverkstedet.no

email 37301659

email Følg oss på Facebook