Åkrasanden

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 16:30

 • 74 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Åkrasanden barnehage ligger ved badestranden på Åkra- Vi er en 4 avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser med friområde rundt. Her har barna mulighet for mye læring og opplevelser. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av «den gode barndommen» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Barnehagen har 50 % pedagogtetthet med to førskolelærere og to assistenter på hver avdeling. De ansatte er engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for sitt arbeid med barna.

Fokusområde for Åkrasanden

Vi samarbeider med nærmiljøet rundt oss, og får besøk fra de ulike menighetene som har fellessamlinger med oss. Førskolegruppen har eget barnehagekor, og vi har mange arrangementer i gymsalen vår...

Vi samarbeider med nærmiljøet rundt oss, og får besøk fra de ulike menighetene som har fellessamlinger med oss.
Førskolegruppen har eget barnehagekor, og vi har mange arrangementer i gymsalen vår.
Vi har også eget drivhus hvor barna får være med å plante både blomster og grønnsaker. Når vi høster det vi har plantet blir dette igjen en del av «Det gode måltidet» som er felles fokus hos Læringsverkstedet.

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.
Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.
Delmål:
Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna Vi er et godt tilbud til hele familien Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Sjøstjernene

20 verdifulle barn

2 - 4 år

Skogstrollene

24 verdifulle barn

3 - 5 år

Rekene

15 verdifulle barn

Førskolegruppen

15 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Åkrasanden

Dokumenter fra Læringsverkstedet