Læringsverkstedet Bøle Solkollen

Velkommen til Bøle Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Bøle Solkollen AS åpnet i 1993. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Øvre Ilenveg 2,3713 Skien
Vis i kart

37071678
bole@laringsverkstedet.no

36 barn
2 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 375,-

Fokusområde for Bøle Solkollen barnehage

Fokusområder Bøle Solkollen er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på...

Fokusområder Bøle Solkollen er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna 3. Vi er et godt tilbud til hele familien 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Regnbuen

12 barn

1 - 2 år

Noahs Ark

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bøle Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet