Bøle Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 33 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  375,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet avdeling Solkollen Bøle åpnet i 1993. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Fokusområde for Bøle Solkollen

Fokusområder Solkollen Bøle er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på...

Fokusområder Solkollen Bøle er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna 3. Vi er et godt tilbud til hele familien 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Regnbuen

9 barn

1 - 3 år

Noahs Ark

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Bøle Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet