Hellemyr Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:50 — 16:40

 • 284 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Solkollen barnehage Hellemyr åpnet i 2001. Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen ligger i tilknytning til flotte turområder. I mange år var barnehagen eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 1.9.2016 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens § 1 a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Hellemyr. Det er tradisjon med felles barnehagekor for alle femåringene, samt fellesgym i barnehagens gymsal. I forbindelse med høytidene har vi nært samarbeid med Hellemyr kirke.

Fokusområde for Hellemyr Solkollen

Solkollen barnehage Hellemyr er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens § 1 a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille...

Solkollen barnehage Hellemyr er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens § 1 a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Barnehager knyttet til dette konseptet finnes fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og har en klar ambisjon om å være faglig best. Slagordet for Solkollen barnehagene er "Med hjerte for alle" - barn, familier og nærmiljø. Vår barnehage skal være en del av "Den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Her er våre delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna Vi er et godt tilbud til hele familien Vi ivaretar personalet i et inkluderende miljø Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Armkroken

24 barn

2 - 5 år

Armkroken

24 barn

2 - 5 år

Fotsporet

15 barn

Fotsporet

15 barn

Hjerterommet

15 barn

Hjerterommet

15 barn

Håndtrykket

24 barn

2 - 5 år

Håndtrykket

24 barn

2 - 5 år

Skattkammeret

15 barn

Skattkammeret

15 barn

Smilehullet

24 barn

3 - 5 år

Smilehullet

24 barn

3 - 5 år

Øyeblikket

25 barn

2 - 5 år

Øyeblikket

25 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Hellemyr Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet