Velkommen til Søndagsbakken Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Solkollen Søndagsbakken holder til i underetasjen på Normisjon Vennesla bedehus. Vi har 1 avdeling som vi igjen deler opp i store og små barn -vi har plasser for barn i alderen 0 - 6 år.

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering 😊 Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. 💗

Vi er en "Livsglede" barnehage, og vi har ofte tur bort til vennesla omsorgsenter for å besøke de eldre. Ellers trives vi godt ute, og vi bruker nærmiljøet til både turer og opplevelser 😊

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Venneslavegen 294,4700 Vennesla
Vis i kart

97403703
erkleiv@laringsverkstedet.no

21 barn
1 avdelinger
8 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Therese Widerøe Hodne

Therese Widerøe Hodne

Fokusområde for Søndagsbakken Solkollen barnehage

Solkollen Søndagsbakken er en del av Læringsverkstedet konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene...

Solkollen Søndagsbakken er en del av Læringsverkstedet konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og har en klar ambisjon om å være faglig best. Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. I Læringsverkstedet er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barna skal erfare et lek og læring er gøy, og leken tildeles mest tid og plass. Vi er voksne som er bevisst vår rolle som tilretteleggere for god lek. Vi ønsker å være aktive og tilstedeværende, slik at vi ved behov kan bidra til at barns egenledelse utvikles. Vi har vårt eget Fantasiombud - Elisabeth. Vårt mål er leken skal ha en fremtredende plass være en arena for sosial læring. Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle - for barna, familien, ansatte og nærmiljøMål for barnehagen: "Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap". Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna Vi har et godt tilbud til hele familienVi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Søndagsbakken

21 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Søndagsbakken Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet