Velkommen til Søm Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Søm åpnet 1. juni 2006. Barnehagen var i mange år eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 1.9.2016 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a - særlig formål. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av "den gode barndom" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass.Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene i Randesund og det er tradisjon med felles barnehagekor for alle femåringene. I forbindelse med høytidene har vi nært samarbeid med Søm kirke og arrangerer bl.a gudstjenester til jul og påske. Vi leier ut gymsalen til barnebursdager eller andre arrangementer. Ta kontakt med styrer på epost for mere informasjon.

Nyttig lenke: http://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen, https://www.kristiansand.kommune.no/tema/BTI/

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bamse Brakars vei 1,4638 Kristiansand S
Vis i kart

48180280
som@laringsverkstedet.no

80 barn
4 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Stine Egelid

Fokusområde for Søm Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Søm er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehageloven §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset...

Solkollen barnehage Søm er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehageloven §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle - barn, familier, ansatte og nærmiljø. Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en del av "den gode barndom" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål. 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon 2. Vi har et fokus på kvalitet i arbeidet med barna 3. Vi er et godt tilbud til hele familien 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet LEK! Vi har satsningsområde med fokus på Lek og vennskapsrelasjoner. Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierende aktiviteter gjennom dagen. Barna skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og plass i barnehagen.

Avdelinger

Armkroken

25 barn

3 - 6 år

Hjerterommet

15 barn

Skattkammeret

25 barn

3 - 5 år

Smilehullet

15 barn

Dokumenter fra Søm Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet