Læringsverkstedet Søm Solkollen

Velkommen til Søm Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Søm Solkollen barnehage ble åpnet i juni 2006. Barnehagen ligger i et etablert boområde, og er en av barnehagene i Solkollen konseptet til Læringsverkstedet. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, og drives i samsvar med barnehageloven §1a, særlig formål. Verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av "den gode barndom", med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. I forbindelse med høytidene har vi et nært samarbeid med Søm Kirke og arrangerer blant annet gudstjenester til jul og påske.

Barnehagen har et stort og solrikt uteområdet som gir muligheter for utfoldelse, da det består av en stor lekeplass med tradisjonelle uteleker og apparater, og en naturtomt med både ulent og flatt terreng. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig.
Barnehagen har 4 avdelinger og vi ønsker at navnene på avdelingene våre skal være med å understreke noe av det vi som barnehage ønsker å være.

Barnehagens avdelinger:
Armkroken:
Tilgjengelige voksne som tilbyr et fang og en armkrok som skaper trygghet og varme.
Hjerterommet: Omsorg, humor og kreativitet skapes i menneskemøtet.
Smilehullet: Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap.
Skattkammeret: Barna er skatter som er verdifulle, individuell, ulike og strålende.

Hjertekulturen i Læringsverkstedet utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn møter i barnehagen. Utvikling, lek, læring og trivsel kommer som et resultat av godt læringsmiljø i barnehagen. Målet med hjertekultur, er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barna får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill. Barn skal få oppleve å føle seg verdifulle gjennom å bli sett, forstått, respektert og få hjelp og støtte til det de har behov for.

Har du spørsmål om barnehagen, ta kontakt med styrer Stine Egelid.

Epost: som@laringsverkstedet.no
Telefonnummer: 481 80 280

Nyttig lenke: http://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bamse Brakars vei 1,4638 Kristiansand S
Vis i kart

48180280
som@laringsverkstedet.no

80 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Stine Egelid

Jeg heter Stine Egelid, er gift og har tre barn. Jeg har jobbet i Solkollen barnehage på Søm fra 2009, først som pedagog og pedagogisk leder, og nå som styrer. Jeg brenner for at alle barn skal føle seg verdifulle og som en viktig del av fellesskapet.

48180280
som@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Søm Solkollen barnehage

Solkollen barnehage Søm er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehageloven §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset...

Solkollen barnehage Søm er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehageloven §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har ambisjon om å være faglig best. Felles visjon for konseptbarnehagene er:

Med hjerte for alle - barn, familier, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en del av "den gode barndom" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Delmål. 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon.

2. Vi har et fokus på kvalitet i arbeidet med barna.

3. Vi er et godt tilbud til hele familien.

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet.Vi har satsningsområde med fokus på Lek og vennskapsrelasjoner. Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierende aktiviteter gjennom dagen. Barna skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og plass i barnehagen.

Avdelinger

Armkroken

25 barn

3 - 6 år

Hjerterommet

15 barn

1 - 3 år

Skattkammeret

25 barn

3 - 5 år

Smilehullet

15 barn

1 - 3 år

Skattekista

Dokumenter fra Søm Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet