Læringsverkstedet Bjønnåsen Solkollen

Velkommen til Bjønnåsen Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Bjønnåsen er en barnehage med 2 avdelinger som holder til i en enebolig rett ved Vennesla sentrum. Vi har en utegruppe som har base i skogen ved Bjønnåsen, og vi har en avdeling som har base på huset. Vårt mål er at barnehagen vår skal være en trygg og god barnehage, med et kompetent og raust personale som har lek og læring i fokus.

Bjønnongan er vår naturavdeling. Vi bruker mesteparten av tiden vår ute, og har et eget turområde med egen hytte i skogen ved Bjønnåsen. Her lager vi mat på bål, har samlingsstunder, gruppeaktiviteter og lek. Vi går også turer i nærmiljøet🌲 I hytta har vi ovn, og her kan vi varme oss på kalde vinterdager. Leker, formingsmateriell og bøker er tilgjengelig i hytta.

Lykkeliten er vår småbarnsavdeling, med barn i alderen 1-3 år. Dagene organiseres litt ulikt i forhold til de ulike avdelingene. Vi deler barnegruppa i 2, der de aller minste er sammen med to voksne, mens de største er sammen med de to andre voksne. Det vil være eget pedagogisk opplegg for disse gruppene, slik at det pedagogiske innholdet er tilpasset barnas alder

Fra august 2023 har vi endret vedtektene, og vil fra da av bli en solkollen barnehage 🌞

Solkollen-barnehagene er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, jmf lov om barnehager §1a. I vår verdiformidling bruker vi blant annet sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering, undring og skaperglede, kunst og kultur.. En Læringsverkstedet Solkollen barnehage er for alle. Barna får kjennskap til norsk kultur og kristne verdier som har formet samfunnet vårt gjennom generasjoner, samtidig som de lærer om andre kulturer og den grunnleggende verdien om at alle er unike og like verdifulle 💗

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Erkleivvegen 39,4700 Vennesla
Vis i kart

97403703
bjonnasen@laringsverkstedet.no

30 barn
2 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Therese Widerøe Hodne

Therese Widerøe Hodne

Fokusområde for Bjønnåsen Solkollen barnehage

Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barna skal erfare at lek og læring er gøy, og leken skal tideles mest tid og mest plass i barnehagen. I barnehagen hos oss er vi bevisst vår rolle som tilretteleggere for god lek. Vi ønsker å være aktive og tilstedeværende, slik at vi ved behov kan bidra til at barns egenledelse i leken utvikles. Vårt hovedmål er at leken har en fremtredende plass, og skal være en arena for sosial læring.

Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barna skal erfare at lek og læring er gøy, og leken skal tideles mest tid og mest plass i barnehagen. I barnehagen hos oss er vi bevisst vår rolle som tilretteleggere for god lek. Vi ønsker å være aktive og tilstedeværende, slik at vi ved behov kan bidra til at barns egenledelse i leken utvikles. Vårt hovedmål er at leken har en fremtredende plass, og skal være en arena for sosial læring.

Avdelinger

Bjønnongan

18 barn

3 - 6 år

Lykkeliten

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Bjønnåsen Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet