Læringsverkstedet Askim Solkollen

Velkommen til Askim Solkollen barnehage

Vi holder til i underetasjen hos Grøtvedt menighetssenter i Askim, i Indre Østfold kommune.

Læringsverkstedet Askim Solkollen barnehage er en liten og trygg fullkost-barnehage med to avdelinger. I tillegg til å ha et flott uteområdet er barnehagen plassert i umiddelbar avstand til områdene Lunden, Museet og ”vikingplassen”. Dette er områder vi flittig benytter oss av.

Visjon: Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Vi er en Solkollen konsept-barnehage som innebærer at vi har en utvidet kristen formålsparagraf med økt fokus på kristne verdier, tradisjoner og tro, men alle er velkommen til å søke plass hos oss uansett religion eller livssyn.

"Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv" - vårt løfte til barna

Vi har et godt samarbeid med Askim menighet og Indre Østfold kommune!

Informasjon om søskenmoderasjon og nedsatt foreldrebetaling i Indre Østfold kommune; https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-og-redusert-betaling/

Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Museumsveien 21,1807 Askim
Vis i kart

37 07 17 50
askim@laringsverkstedet.no

30 barn
2 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Hege Marie Høyer

Hege Marie er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er spesielt opptatt av relasjoner barn-barn/barn-voksen, foreldresamarbeid og organisasjonskultur. Hege Marie har jobbet som styrer i denne barnehagen siden mai 2023 og har 16 års erfaring med barnehagesektoren. Ved siden av å være barnehagens styrer jobber også Hege Marie som pedagog på begge avdelingene. Velkommen som søker til Læringsverkstedet Askim Solkollen - vi har hjerte for deg!

37071750
askim@laringsverkstedet.no

Solkollen konseptbarnehage

Solkollen er ett av flere konsepter i Læringsverkstedet sin store barnehagefamilie, og er barnehager med særskilt kristent formål.
Solkollen-barnehager er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. Barnehageloven §1a), og verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Ansatte i Solkollen-barnhager jobber med "hjertet" og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne skal kjennetegnes ved å være nærværende, hjertevarme og skape et trygt sted å være barn, forelder og ansatt.

Slagordet i Solkollen: Med hjerte for alle 💚

Fokusområde for Askim Solkollen barnehage

For barnehageåret 2023-2024 er våre fokusområder språk, lek og relasjoner.
Arbeidet med språk, lek og relasjoner er de tre viktigste områdene å jobbe med for å skape et inkluderende barnehagemiljø som motviker mobbing og utestenging.
En barnehage som forebygger mobbing og utestenging er en psykisk helsefremmende barnehage. Språk, lek og relasjoner påvirker og påvirkes av hverandre så vi må derfor se dette arbeidet under ett.

I Læringsverkstedet Askim Solkollen har vi som mål at;
- De ansatte innehar høy relasjonskompetanse
- Det fysiske lekemiljøet stimulerer til lekelyst, læring og utvikling hos barna
- Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen

For barnehageåret 2023-2024 er våre fokusområder språk, lek og relasjoner.

Arbeidet med språk, lek og relasjoner er de tre viktigste områdene å jobbe med for å skape et inkluderende barnehagemiljø som motviker mobbing og utestenging.

En barnehage som forebygger mobbing og utestenging er en psykisk helsefremmende barnehage. Språk, lek og relasjoner påvirker og påvirkes av hverandre så vi må derfor se dette arbeidet under ett.I Læringsverkstedet Askim Solkollen har vi som mål at;

- De ansatte innehar høy relasjonskompetanse

- Det fysiske lekemiljøet stimulerer til lekelyst, læring og utvikling hos barna

- Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen

Avdelinger

Solstrålene

12 barn

1 - 3 år

Regnbuen

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Askim Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet