Velkommen til Askim Solkollen barnehage

Vi holder til på Grøtvedt menighetssenter på Eid i Indre Østfold kommune.

Avdelingene våre er nyoppusset lyse og fine. Vi har vi god plass inne og ute, i tillegg bruker vi området bak; Lunden, museet og ”vikingplassen”. Vi er også så heldige at vi får låne gymsalen på Eid som vi jevnlig bruker.

Vi er en solkollen barnehage som innebærer at vi har utvidet formålsparagraf. Vi arbeider med hele rammeplanen igjennom temaer som vi tar for oss igjennom året. Læringsverkstedets satsningsområde/fagområdene. Lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring. Samspill (sosial kompetanse) Et sunt og godt måltid. Godt språkmiljø og barns språkutvikling, realfag, kreativitet etc. Prosjekt(er)

Vi har et godt samarbeide sammen med Askim og Indre Østfold kommune!

Informasjon om søskenmoderasjon og nedsatt foreldrebetaling i Indre Østfold kommune https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-og-redusert-betaling/

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Museumsveien 21,1807 Askim
Vis i kart

47474367
askim@laringsverkstedet.no

32 barn
2 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Solkollen

Fokusområde for Askim Solkollen barnehage

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i...

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Visjonen i lys av Solkollens verdier Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne som arbeider i Solkollen skal kjennetegnes ved å være nærværende, hjertevarme og skape et trygt sted å være barn, forelder og ansatt. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. Derfor er slagordet i Solkollen: «Med hjerte for alle» Vi synes det er viktig å jobbe med sosial kompetanse og dette er noe vi ønsker skal særprege barnehagen fra år til år. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås med andre. Ha et godt fellesskap, vise hensyn, omsorg og respekt. Vi bruker et opplegg som kalles Hjerteprogrammet med Mats og Mille. Et annet opplegg på sosial kompetanse som vi bruker »Venner» (Kaninen og pinnsvinet) Vi jobber med barna i lekegrupper. I barnehagen legger vi til rette for formelle læringssituasjoner (planlagte, og ledet av personalet) ved samlingsstunder og ulike aktiviteter. Uformelle læringssituasjoner som i hverdagsaktiviteter og ”her og nå” situasjoner, lek og annen samhandling er svært viktig for barnas læring og utvikling. Her er de voksne rollemodeller for barna. Lek, glede og humor er viktig i hverdagen. Vi ønsker å legge til rette for at det skal utvikles gode vennskap mellom barna i barnehagen. Vi har fokus på vennskap både mellom barna, barna og de voksne. Vi fokuserer på det positive hos hvert enkelt barn og ønsker å forsterke dette.

Avdelinger

Solstrålene

10 barn

1 - 3 år

Regnbuen

22 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Askim Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet