Velkommen til Askim Solkollen barnehage

Vi holder til i underetasjen hos Grøtvedt menighetssenter i Askim, i Indre Østfold kommune.

Læringsverkstedet Askim Solkollen er en liten og trygg fullkost-barnehage med to avdelinger. I tillegg til å ha et flott uteområdet er barnehagen plassert i umiddelbar avstand til områdene Lunden, Museet og ”vikingplassen”. Dette er områder vi flittig benytter oss av.

Visjon: Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Vi er en Solkollen konsept-barnehage som innebærer at vi har en utvidet kristen formålsparagraf med økt fokus på kristne verdier, tradisjoner og tro, men alle er velkommen til å søke plass hos oss uansett religion eller livssyn.

Fundamentet i Læringsverkstedets menneskesyn er at alle er like verdifulle, og derfor har vi vårt eget Hjerteprogram som skal styrke barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill med andre.

"Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv" - vårt løfte til barna

Vi har et godt samarbeid med Askim menighet og Indre Østfold kommune!

Informasjon om søskenmoderasjon og nedsatt foreldrebetaling i Indre Østfold kommune; https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-og-redusert-betaling/

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Museumsveien 21,1807 Askim
Vis i kart

37 07 17 50
askim@laringsverkstedet.no

30 barn
2 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Hege Marie Høyer

Hege Marie Høyer

Hege Marie er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er spesielt opptatt av relasjoner, foreldresamarbeid og organisasjonskultur. Hege Marie har jobbet med barnehage i 15 år og har gjennom disse årene opparbeidet seg erfaring med ulike type roller innenfor barnehageområdet. Velkommen til Læringsverkstedet Askim Solkollen - vi har hjerte for deg!

37071750
askim@laringsverkstedet.no

Solkollen

Fokusområde for Askim Solkollen barnehage

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i...

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Visjonen i lys av Solkollens verdier Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne som arbeider i Solkollen skal kjennetegnes ved å være nærværende, hjertevarme og skape et trygt sted å være barn, forelder og ansatt. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. Derfor er slagordet i Solkollen: «Med hjerte for alle» Vi synes det er viktig å jobbe med sosial kompetanse og dette er noe vi ønsker skal særprege barnehagen fra år til år. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås med andre. Ha et godt fellesskap, vise hensyn, omsorg og respekt. Vi bruker et opplegg som kalles Hjerteprogrammet med Mats og Mille. Et annet opplegg på sosial kompetanse som vi bruker »Venner» (Kaninen og pinnsvinet) Vi jobber med barna i lekegrupper. I barnehagen legger vi til rette for formelle læringssituasjoner (planlagte, og ledet av personalet) ved samlingsstunder og ulike aktiviteter. Uformelle læringssituasjoner som i hverdagsaktiviteter og ”her og nå” situasjoner, lek og annen samhandling er svært viktig for barnas læring og utvikling. Her er de voksne rollemodeller for barna. Lek, glede og humor er viktig i hverdagen. Vi ønsker å legge til rette for at det skal utvikles gode vennskap mellom barna i barnehagen. Vi har fokus på vennskap både mellom barna, barna og de voksne. Vi fokuserer på det positive hos hvert enkelt barn og ønsker å forsterke dette.

Avdelinger

Solstrålene

12 barn

1 - 3 år

Regnbuen

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Askim Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet