Læringsverkstedet Sundbakken Solkollen

Velkommen til Sundbakken Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Sundbakken ligger svært sentralt til i Hokksund sentrum, like ved Eiker videregående skole. Vi er i gangavstand til blant annet svømmehall, bibliotek, togstasjon, brannstasjon og forskjellige friluftsområder,i samarbeid med Læringsverkstedet Rørensletta på Røren disponerer vi en lavvo ved et skogområde der vi kan lage mat og bli godt kjent med naturen. Vi er en to avdelings barnehage hvor det nå er 40 barn. Vi som jobber her ser verdien i å arbeide i en liten barnehage, og føler det gir oss god oversikt til å kjenne alle barn og foreldre på tvers av avdelingene. Noe som gir barna, foreldrene og oss ansatte en trygghet og god oppfølging i hverdagen. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Strømshauggata 6,3300 Hokksund
Vis i kart

37071629
sundbakken@laringsverkstedet.no

39 barn
3 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Sundbakken Solkollen barnehage

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø 1 desember 2017 ble Saron er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber...

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø 1 desember 2017 ble Saron er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi byttet da navn til Sundbakken.Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best. Vårt hovedfokus er å skape gode relasjoner mellom alle som er innom på vår vei slik at vi kan gi barna en god barnehagehverdag med trygghet, lek og omsorg. - Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv. Vi som jobber her, jobber med hjerte. Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna Vi er et godt tilbud til hele familien Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Armkroken

15 barn

1 - 3 år

Gullkornet

24 barn

3 - 6 år

Fotsporet

Dokumenter fra Sundbakken Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet