Mariknotten Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 76 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Mariknotten Solkollen ligger på Vigeland i Vennesla. Barnehagen startet august 2004, og har utviklet seg i størrelse og utforming over disse årene. Vi er nå en 4 avdelings barnehage med Vennesla sitt største og fineste uteområde. Vi har 78 verdifulle barn, og mange dyktige og engasjerte ansatte som har et hjerte for det de driver med. Januar 2020 ble vi en del av Læringsverkstedet Solkollen.

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Du er hjertelig velkommen til å komme innom oss for en prat, eller ta gjerne kontakt med styrer dersom du lurer på noe.

Fokusområde for Mariknotten Solkollen

Satsningsområdet 2017- 2020- LEK

Hovedmål: Mariknotten barnehage har et lekemiljø som støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og som er preget av glede, spenning, humor og engasjement mellom voksne og barn.

Hovedsatsning 2019- 2020: Lek som metode for læring.

Gjennom lek lærer barnet hvordan verden fungerer, både sosialt og fysisk.

Satsningsområdet 2017- 2020- LEK

Hovedmål: Mariknotten barnehage har et lekemiljø som støtter barnas nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og som er preget av glede, spenning, humor og engasjement mellom voksne og barn.

Hovedsatsning 2019- 2020: Lek som metode for læring.

Gjennom lek lærer barnet hvordan verden fungerer, både sosialt og fysisk.

Avdelinger

Billa

15 barn

2 - 3 år

Marihøna

15 barn

1 - 3 år

Edderkoppen Blå

13 barn

3 - 6 år

Humla Gul

13 barn

3 - 6 år

Edderkoppen Rød

10 barn

3 - 6 år

Humla Svart

10 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Mariknotten Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet