Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet idrettsbarnehage er for alle barn, og har som mål at barna hver dag skal oppleve bevegelsesglede og matglede.

Vi jobber med bevegelse, lek, samspill og mestring. Barn som er glad i å bevege seg får et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger.

Bevegelsesglede

Barn er født med bevegelsesglede. Bevegelsesglede er gleden ved å oppleve fysisk mestring, og vi ønsker å ta vare på denne gleden og styrke den. I barnehagene fokuseres det på hvert enkelt barn. Vi tilrettelegger for gode mestringsopplevelser gjennom variert fysisk aktivitet tilpasset barnets alder og utvikling og mulighetene som de årstidene gir for ulike aktiviteter.

Matglede

Læringsverkstedets matkonsept «Et godt måltid” er utviklet for å sikre at barna får erfare og oppleve matglede hver dag i barnehagen. Vi lager næringsrike og smakfulle måltider som er laget av gode, og gjerne lokale råvarer. Barna får delta aktivt i alle aktiviteter knyttet til matlaging og gjennomføring av måltidene. Vi legger også til rette for at barna får kjennskap til ulike typer mattradisjoner, opprinnelse og råvarer. Matkonseptet «Et godt måltid» følger myndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet.

Pedagogisk idrett

Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.

Aktive voksne

Vi voksne i barnehagen er aktive, og vi skal være begeistringssmittere.

Hjertekultur

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra barnets positive opplevelse av seg selv.

Læringsverkstedets Idrettsbarnehage barnehager

Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage

Grønlandsleiret 71,0190 Oslo

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage

Kirkeveien 93,1900 Fetsund

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Vestskrenten Idrettsbarnehage

Lusetjernveien 40,1253 Oslo

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Marthas Hage Idrettsbarnehage

Hans Pettersvei 19,3962 Stathelle

Åpningstider

06:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Bekkeveien Idrettsbarnehage

Bekkeveien 1,1396 Billingstad

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage

Inger Alver Gløersens Vei 7,3184 Borre

Åpningstider

06:45 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Krokåsfeltet Nord

Ospedalen 239,5308 Kleppestø

Åpningstider

17:00 — 06:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Ekeberg Idrettsbarnehage

Ekebergveien 101,1178 Oslo

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Folkeparken Idrettsbarnehage

Folkeparken 17,2072 Dal

Åpningstider

06:45 — 17:15

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Furukollen Idrettsbarnehage

Kirkegårdsveien 33,4847 Arendal

Åpningstider

06:30 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Fornebu Idrettsbarnehage

Bjørnenga 1,1364 Fornebu

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Haugeråsen Idrettsbarnehage

Haugeråsen 16, Haugeråsen 16,1480 Slattum

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Runni Idrettsbarnehage

Leirvegen 23,2150 Årnes

Åpningstider

06:45 — 17:15

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Jar Idrettsbarnehage

Bærumsveien 126,1358 Jar

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Kristiansund Idrettsbarnehage

Mildred Didriksensvei 1,6511 Kristiansund N

Åpningstider

06:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Løvåsen Idrettsbarnehage

Kilkamveien 107,9415 Harstad

Åpningstider

07:15 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Munkebekken Idrettsbarnehage

Munkebekken 292,1061 Oslo

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Olsvika Idrettsbarnehage

Nyelvmyrvegen 11,6019 Ålesund

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Østmarka Idrettsbarnehage

Hellerudveien 86,0687 Oslo

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Aronien

Vardvegen 14,5353 Straume

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Sætra Idrettsbarnehage

Østre Berg 15,7050 Trondheim

Åpningstider

07:15 — 16:45

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Rødsveien Idrettsbarnehage

Rødsveien 63,1781 Halden

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage

Dugnadsvegen 9,2040 Kløfta

Åpningstider

06:45 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage

Klemmetsveg 270,7227 Gimse

Åpningstider

06:45 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Haslum Idrettsbarnehage

Gjønnesjordet 36,1357 Bekkestua

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Hinkenhopp Idrettsbarnehage

Grålumveien 61,1718 Greåker

Åpningstider

06:45 — 16:45

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Lillehammer Idrettsbarnehage

Hans Aanruds veg 17,2618 Lillehammer

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Lysaker Idrettsbarnehage

Fornebuveien 39,1366 Lysaker

Åpningstider

07:30 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Naustdal Idrettsbarnehage

Berrvellene 36,6817 Naustdal

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage

Trålveien 2,8013 Bodø

Åpningstider

07:00 — 16:30

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Velodromen Idrettsbarnehage

Langenga 62,1386 Asker

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen

Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage

Trelastveien 6a,1415 Oppegård

Åpningstider

07:00 — 17:00

Gå til barnehagen