Private og kommunale barnehager

Forskjellen mellom private og kommunale barnehager

Hvordan skiller man mellom de private og kommunale barnehagene? Er det dyrere med private barnehager? Får foreldre si sin mening i forholdet hjem og barnehage? Hvordan er kvaliteten?

Hva vil det si at en barnehage er privat? De private barnehagene kan eies av enkeltpersoner, foreldrene selv, foreninger eller ideelle organisasjoner.   

Skillet mellom de private og kommunale barnehagene gjelder i hovedsak hvem som eier de respektive barnehagene.    

Er det dyrere å ha barn i en privat barnehage?

Nei. 

Foreldrebetalingen fastsettes hvert år av Stortinget og er lik for offentlige og private barnehager i hele Norge. Foreldrebetalingen utgjør ca. 15% av inntektene til barnehagene.  

Får foreldre si sin mening i forholdet hjem og barnehage?

Ja, det gjør de. Forutsatt at den kommunale eller den private barnehagen sier ja til å delta i Utdanningsdirektoratets årlige «Foreldreundersøkelse».

I Læringsverkstedet er vi opptatt av å ha en god dialog med deg som forelder, og lytte til dine synspunkter og innspill. Sammen skaper vi en barnehage til det beste for ditt og alle andre barn. I tillegg får du og andre foreldre uttrykke mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage gjennom den årlige «Foreldreundersøkelsen». Sjekk Foreldreundersøkelsen her:

Foreldreundersøkelsen viser at foreldre til barn i private barnehager i gjennomsnitt er mer fornøyde enn foreldrene i kommunale barnehager.     


Hvordan er kvaliteten i private barnehager?

Kvaliteten i barnehagen kan måles på flere måter.  Noen synes for eksempel det er viktig å måle kvalitet i antall barn per voksen, mens andre synes kvaliteten i relasjonene mellom barn og voksne er viktig. God relasjon mellom voksene og barn kan måles i barns trivsel og utvikling og i foreldrenes trygghet.

I tillegg til å sikre at vi i Læringsverkstedet har riktig antall barn per voksen, er vi svært opptatt av å skape den gode relasjonen mellom barn og voksne, og mellom barna selv. Derfor er vi opptatt av å skape det vi kaller en Hjertekultur. Sjekk Hjertekultur her:

Per 15. desember 2020 (tallene oppdateres i desember hvert år) hadde 91,8 prosent av de kommunale og 94,2 prosent av de private barnehagene oppfylt pedagognormen med eller uten dispensasjon.


Er private barnehager større eller mindre enn kommunale?

Både kommunale og private barnehager består av små, mellomstore og store barnehager. De fleste er bygget ut ifra det lokale behovet.

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik, og barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder.  

Å være en del av Læringsverkstedet betyr at barnehagene har tilgang til felles ressursbank for inspirasjon og deling av idéer. Vi har over 2000 pedagoger som er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg, noe som deles i ressursbanken. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi lokal frihet.

Barnehagenes styrere/daglige ledere har et tett og nært nettverk hvor de kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser.  I Læringsverkstedet opplever over 240 barnehager å være  på samme lag  hvor alle gjør hverandre gode. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene, regionalt og digitalt gjennom vår opplæringsportal. Vi kaller alt dette  delekultur. 


Hvilke lønns- og pensjonsvilkår har private?

Ansatte i private barnehager har stort sett tilsvarende lønnsvilkår som kommunalt ansatte. 95 prosent av alle private barnehager har tariffavtale, og i Læringsverkstedet er det tariffavtale.

Tariffavtalen inneholder også pensjonsvilkår. Pensjonsavtalen er tilsvarende den kommunalt ansatte har.

God relasjon mellom barn og voksen er viktig.

Finn din nærmeste Læringsverkstedet barnehage her.