Forskjellen mellom private og kommunale barnehager

Hvordan skiller man mellom de private og kommunale barnehagene? Er det dyrere med private barnehager? Får foreldre si sin mening i forholdet hjem og barnehage? Læringsverkstedet sine barnehager ønsker å tydeliggjøre dette og vil si noe om kvaliteten i barnehagen.  

Hva vil det si at en barnehage er privat?  De private eie s av andre enn barnehager drevet av kommunen. De private barnehagene kan eies av enkeltpersoner, foreldre, foreninger eller ideelle organisasjoner.   

Skillet mellom de private og kommunale barnehagene gjelder i hovedsak hvem som eier de respektive barnehagene.    

Er det spørsmål om det er dyrere å ha barn i en privat barnehage, så er svaret nei. 

Foreldrebetalingen fastsettes hvert år av Stortinget og er lik for offentlige og private barnehager i hele Norge. Foreldrebetalingen utgjør ca. 15% av inntektene til barnehagene.  

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

Hvordan resultatene er i forbindelse med Foreldreundersøkelsen, så viser den at foreldre til barn i private barnehager i gjennomsnitt er mer fornøyde enn foreldrene i kommunale barnehager.     

Kvaliteten i barnehagen kan måles på flere måter. Noen synes for eksempel det er viktig å måle kvalitet i antall barn per voksne, mens andre synes kvaliteten i relasjonene mellom barn og voksne er viktig. God relasjon mellom voksne og barn kan måles i barns trivsel og utvikling og i foreldrenes trygghet.  

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik, og barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder.  

Å være en del av Læringsverkstedet betyr at barnehagene har tilgang til felles ressursbank for inspirasjon og deling av idéer. Vi har over 2000 pedagoger som er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg, noe som deles i ressursbanken. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi  lokal frihet.

Barnehagenes styrere/daglige ledere har et tett og nært nettverk hvor de kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser. I Læringsverkstedet opplever over 240 barnehager å være på samme lag hvor alle gjør hverandre gode. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene og digitalt gjennom vår opplæringsportal. Vi kaller dette delekultur.