Velkommen til Bukkespranget barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Bukkespranget Naturbarnehage

Barnehagen ligger nord i Hamna med Tromsømarka som nærmeste nabo. I nærområdet har vi naturlekeplass, fjæra, lysløypa og trollskogen som vi stadig besøker når vi er på tur. Vi lager ofte mat på bål og barna sover i pulk, hengekøye eller på reinskinn. Utenfor barnehagen har vi en lavvo som er i flittig bruk.

Vi er byens eneste naturbarnehage med fokus på realfag og friluftsliv.

Vi serverer sunn og variert mat med frukt og grønt til alle måltidene. Tre dager i uken har vi varm lunsj. 2 dager serverer vi brødmåltid. Barna må ha med matpakke til frokost.

Barnehagen er en privat barnehage med tre avdelinger. Vi tilbyr også samisk språkgruppe for barn med nordsamisk som hjemmespråk.

Vi er en av seks barnehager som samarbeider tett med Norges arktiske universitet (UiT) med forskning og praksis for barnehagelærere. Barna tar også del i dette gjennom egne arrangement som årlig barneuniversitetsdag.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024 er 25. august 2023, 6. oktober 2023, 13. november 2023, 9. februar 2024 og 10. mai 2024.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:45

Jervvegen 128,9017 Tromsø
Vis i kart

92211750
bukkespranget@laringsverkstedet.no

54 barn
3 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 440,-

Styrer
Inger-Ann Robertsen

Inger-Ann Robertsen

Inger-Ann Robertsen begynte som daglig leder i juli 2021. Hun har vært styrerassistent siden november -17 og er nå styrer i Læringsverkstedet. Hun har grunnleggende regnskap, veiledning og ledelse i tillegg til sin barnehagelærerutdanning. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 1999 og har jobbet over 30 år i barnehage.

922 11 750
bukkespranget@laringsverkstedet.no

Barnas Bukkesprang.

Å gjøre bukkesprang, betyr å flytte grenser , - å gjøre det man ikke helt trodde man
ville tørre, eller klare.

I Bukkespranget har alle aldersgrupper sine bukkesprang

1-åringene - sansemotorisk kunstopplevelser med utstilling i februar
2-åringene - musikksamlinger med avsluttende forestilling i februar
3-åringene - dans ved solas tilbakekomst rundt 21. januar
4-åringene - dramalek når vi går inn i mørketida rundt 20.november, omkring fortellingen om da Bukken Blåmann ble til fjell.
5-åringene - 5-på-topp turer, der de bestiger fem fjell det siste året de går i Bukkespranget Naturbarnehage.

Fokusområde for Bukkespranget barnehage

MÅL for barnehageåret 2022 - 2023 Hovedsatsningsområdene våre er: · Fysisk aktivitet og helse, med særlig vekt på kostholdet. · Naturfagene og friluftsliv, med særlig vekt på realfagene. Årets fagfokus...

MÅL for barnehageåret 2022 - 2023

Hovedsatsningsområdene våre er:

· Fysisk aktivitet og helse, med særlig vekt på kostholdet.

· Naturfagene og friluftsliv, med særlig vekt på realfagene. Årets fagfokus er Matematikk.

· Årets verdi er Medvirkning.

I Bukkespranget Naturbarnehage er vi opptatte av å gi barna gode opplevelser, førstehåndserfaringer og kjennskap til natur og friluftsliv. Å være en naturbarnehage betyr at vi tar pedagogiske aktiviteter med oss ut, men også naturen med inn!

Hos oss opplever barna frihet, lek, og gode mestrings – og læringsmuligheter. I samspill med ulike naturopplevelser vil barns undring og nysgjerrighet vekkes på en naturlig måte, og ved å utfolde seg i naturen og få kjennskap til dyre og plantelivet rundt oss gir vi barna nærhet og verdifulle erfaringer som de kan ta med videre i livet. Vennskap, nysgjerrighet, medvirkning og naturglede er våre verdier. Det er disse verdiene som gjør at selv de minste barna er med ut på tur. Hos oss er barna med på å lage mat rundt bålet, vi hviler ute – både i hengekøyer, pulk og på reinskinn og vi arbeider med realfagene ute. Vi er på bondegårdsbesøk, isfiske turer og hvert år starter vi prosessen med å klekke ut kyllinger.

Hver avdeling hos oss har en barnehagelærer som arbeider spesielt med friluftsliv og realfag i barnehagen. Gjennom fellessamlinger og prosjektarbeid ønsker vi å skape tilhørighet, læring og gode stunder sammen.

Mulighetene er uendelige, og fantasi og vennskap skapes under trærne.


Avdelinger

Røsslyngen

15 barn

1 - 4 år

Reinrosa

15 barn

1 - 3 år

Myrulla

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bukkespranget barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet