Læringsverkstedet Maskinisten Naturbarnehage

Velkommen til Maskinisten Naturbarnehage

Læringsverkstedet Maskinisten Naturbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser i bydelen Rønvik, med frilftsområdet Maskinisten som nærmeste lekeplass💚

Vi er derfor ivrige brukere av naturen, skog - og fjellområdene rundt barnehagen og vi er opptatt av å ta vare på områdene rundt oss.

Barnehagen har en aldersblandet avdeling, og vi har barnets beste i fokus i alt vi gjør. I Maskinisten naturbarnehage er vi opptatt av lek, vennskap og omsorg for hverandre, og Hjertekultur står derfor sterkt hos oss. Kompetanseheving blant personalet er høyt verdsatt hos oss og kommer alltid barna til gode. God kunnskap om relasjoner, mobbing og inkludering er viktig for å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.
Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.
Som en del av arbeidet med relasjonskompetanse har vi fokus på å skape et godt fysisk leke- og læringsmiljø der magiske lekesoner skaper gode møteplasser. Inkluderende lekesoner har plass til mange, nok materiell og endrer seg etter barnas forutsetninger, ønsker og behov. Personalet legger til rette, iscenesetter, observerer og deltar i leken. Vi er derfor godt i gang med kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis, etter Stortingsmelding 6.

Vi er også opptatt av tradisjonsrik mat og jobber derfor etter Læringsverkstedets matkonsept Et Godt Måltid som er utarbeidet i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag

Gå gjerne inn på Instagram siden vår og se bilder.

Vi har en god blanding av menn og kvinner i personalgruppen, og hos oss ønsker vi at alle våre barn, ansatte og foreldre skal ha en opplevelse av å "høre til".
Vi tilbyr to måltider, og bleier er inkludert for de som bruker det.

Ta gjerne kontakt med styrer Elisabeth Dypaune, dersom du ønsker omvisning her eller har spørsmål😊

Velkommen til oss i Maskinisten!

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Junkerveien 101,8011 Bodø
Vis i kart

45971509
maskinisten@laringsverkstedet.no

25 barn
1 avdelinger
8 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Elisabeth Dypaune

Elisabeth Dypaune

Elisabeth ble styrer i Læringsverkstedet Maskinisten Friluftsbarnehage i oktober 2021. Før det jobbet hun som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Saltvern fra 2010-2021. Fra 2007-2010 jobbet hun i Blåbærdalen barnehage i Harstad. Hun tok utdannelsen sin ved Universitetet i Bergen 2002-2005. Fra 2005 - 2007 jobbet hun som Pedagogisk leder i Haugatun barnehage i Bergen. Elisabeth er glad i sang, musikk og drama, og tar gjerne frem gitaren og litt rekvisitter for å samle til et fellesskap. Det å høre til er viktig for Elisabeth, og hun er opptatt av at alle som er i barnehagen blir sett og hørt. Det være seg barn, foreldre og det personalet/teamet som jobber sammen i barnehagen. Elisabeth har kontor i 2 etasje og kan nås på telefon +47 459 71 509 eller på mail Maskinisten@laringsverkstedet.no

45971509
maskinisten@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Maskinisten Naturbarnehage

Skogen er vårt uteområde og viktigste læringsarena. For oss er friluftsliv knyttet det å være ute å leke med kvalitet. Med kvalitet mener vi at det skal være lystbetont...

Skogen er vårt uteområde og viktigste læringsarena. For oss er friluftsliv knyttet det å være ute å leke med kvalitet. Med kvalitet mener vi at det skal være lystbetont, utfordrende og fylt med mestring. Turmålet trenger ikke å være så langt unna. Der skal vi være sammen i fellesskap, utfordre hverandre, utforske og undre oss over mangfoldet naturen tilbyr. Vi i Maskinisten jobber for at alle barn hos oss skal oppleve trygghet, omsorg og føle seg verdifull. Vår viktigste læringsarena er naturen, og alle barn skal kjenne på nærhet og tilhørighet ute på tur. Nestekjærlighet til naturen står i fokus for alle i barnehagen. Vi voksne skal anerkjenne alle barns egne følelser og opplevelser i hverdagen, og sørge for alle barn får medvirke i fellesskapet. Hjertekulturen er sterk hos oss! Vi er en helsefremmende barnehage hvor alle ansatte ser på helse i sin helhet, og støtter barna i hver enkelt sin utvikling og livsmestring.

Vi er ute i all slags vær, og får oppleve naturens årstider tett på kroppen. Noe av det beste med en tur ut i minusgrader og snøvær, er å komme inn. Litt frukt og kanskje noe varmt å drikke. For så å krype under ett teppe på en madrass med lydbok i rommet.

Vi er på tur hver dag, hvor vi utforsker, leker og lærer. Skogen gir naturlige utfordringer hvor vi har gode naturopplevelser og opplever hverdagsmagi sammen. Vi har faste referanseområder som vi bruker. Gapahukene i Maskinisten, bautasteinene, tusseskogen, hemmeligplassen, haugen og Vågøyvannet er våre mest besøkte turdestinasjoner. Barna får i stor grad medvirke hvor vi skal på tur, men utforsker også hemmelige små skoger, elver og plantelivet som befinner seg i skogen. På høsten byr naturen på gode smaksopplevelser. På vinteren går vi på ski i skiløypene og aker i både små og store akebakker.

Vi ønsker at alle barn skal utvikle seg til å bli selvstendige individer, og legger til rette for tilpassede utfordringer i barnehagen. Vi ser på motstand som en viktig faktor i barns utvikling av selvbilde, og mener motstand i barnehagelivet vil styrke barnet i all fremtid.

Avdelinger

Marihøna

25 barn

1 - 5 år

Dokumenter fra Maskinisten Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet