Råholt

129 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse! Barna er fremtiden, og vi vil at dere skal føle dere betydningsfulle når dere er i barnehagen vår. Vi skal gi dere...

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse! Barna er fremtiden, og vi vil at dere skal føle dere betydningsfulle når dere er i barnehagen vår. Vi skal gi dere tryggheten om at vi tar godt vare på barnet ditt når det er i barnehagen. Det skal få lov til å leke og lære med alle sansene sine, det skal få muligheten til å mestre, og det skal få troen på at "jeg-er-viktig". Å gi barna gode opplevelser som setter spor er viktig. Vi ønsker at når barna ikke lenger går i barnehagen, skal kunne se tilbake på tiden sammen med oss og få det samme glimtet i øynene som barn får når de har det på sitt beste.

Læringsverkstedet Råholt er en flott barnehage som åpnet i november 2010. Vi har 3 småbarnsbaser 0-3 år, og 3 storbarnsbaser 3-6 år. Den ene storbarnsbasen vår er en friluftsbase. Les mer om hver enkelt base under "basene våre".

Barnehagen ligger i tilknytning til boligfelt på Råholt og har gode naturområder i nærområdet.

Inne i barnehagebygget har vi ulike verkstedrom i tillegg til basene og gymsalen som vi bruker i forbindelse med gruppeaktiviteter i samspill med barna.. Barn får utfolde sin egen kreativitet i det kreative verkstedet og lage sine egne byggverk ved snekkerbenken, i barnas egne aktivitetshyller er det alltid noe spennende å leke med.

Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk - førmatematikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 400,-


Fokusområder

Barnehagen satsningsområder er natur, anti-mobbing og Et godt måltid. Natur Vi ønsker å skape et godt spillerom for barna i og med naturen, at lek, læring, filosofering og sosialisering skal...

Barnehagen satsningsområder er natur, anti-mobbing og Et godt måltid.


Natur 

Vi ønsker å skape et godt spillerom for barna i og med naturen, at lek, læring, filosofering og sosialisering skal foregå på en god måte med veiledning fra voksne og i samspill med voksne.

Barna skal få utfolde seg mye utendørs med stort spillerom, og vi skal bruke vårt pedagogiske ukesprogram med utgangspunkt i naturen slik at barna får kunnskapen inn med det de allerede holder på med og er opptatte av.

 

Vi skal være mye ute med barna og barna skal bli kjent med naturen på et dypere plan enn ellers. Vi skal tilegne oss ulik kunnskap om naturen, hvordan vi skal ta vare på naturen, dens betydning for oss og bruke naturmateriell til å skape ting. Naturen skal også bringes mer inn i barnehagen og brukes på denne måten. Barna skal få bruke seg selv og fantasien sin til å lage god lek med hjelpemidler og konkreter fra naturen.


 Anti-mobbing 

Vi ansatte i Læringsverkstedet Råholt mener det er viktig å forebygge mobbing og fremme et godt læringsmiljø for alle barn og unge i barnehagen. Vi ønsker å ha et stadig fokus og gjøre en aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Vi skal sammen skape et godt grunnlag for sosial kompetanse, der alle barn skal føle seg sett og inkludert i fellesskapet. Vi skal forebygge og sammen skape et miljø der vi viser at mobbing ikke er greit. Vi skal veilede barn inn i positive samspill med andre barn.

 

Et godt måltid

Læringsverkstedet har i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag utviklet

 «Et godt måltid» som ble lansert og tatt i bruk i alle våre barnehager i 2016. Vi er bevisst på bruk av gode og gjerne lokale råvarer, og tilbyr varierte måltider med enkel og gode smaker.

Vi er en en fullkostbarnehage som serverer froksot, lunsj og ettermiddagsm,at til barna i barnehagen. Vi holder på med videreutvikling på dette feltet som innebærer:

 

 • - Mer variert kosthold
 • - Et sunnere kosthold
 • - Tradisjonrik mat
 • - Måltidsrammen som en sosial læringsarena med tilstedeværende voksne
 • - Barna som "klarer selv"

Avdelinger/baser

Grønn

24 verdifulle barn

2 - 6 år

Orange

26 verdifulle barn

3 - 6 år

Friluftsbasen

31 verdifulle barn

3 - 6 år

Gul

16 verdifulle barn

Blå

16 verdifulle barn

Lilla

16 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Råholt
Vestengavegen 9, Råholt, Norge

email raholt@laringsverkstedet.no

email 415 36 156

email Følg oss på Facebook