Læringsverkstedet Råholt Naturbarnehage AS

Velkommen til Råholt Naturbarnehage AS

Velkommen til Læringsverkstedet Naturbarnehage barnehage Råholt som ligger i Vestengavegen. Vi er en barnehagen med 6 avdelinger, 123 verdifulle barn og 34 driftige ansatte. Vi storkoser oss like godt ute i naturen, som inne på alle basene våre.og i den store gymsalen vi har. Vi produserer 3 måltider for barna som nytes sammen til frokost/lunsj/ettermiddag. På kjøkkenet har vi matansvarlig som står for tradisjonell, sund og variert kost for barna gjennom hele dagen. Barna er også bidragsytere for å bistå med matlaging, forberedelser og opprydning. Vår sentrale beliggenhet skaper mange opplevelser og oppdagelser ved hjelp av nærmiljøet, alt fra resirkulering, tur til Eidsvoll Bygningen, benyttelse av buss og eget uteområdet i skogen med Lavvo. På vår Facebook side kan du se litt mer konkret av hva vår barnehagehverdag innebærer ut ifra Lekende læring, Samspill og mestring :) www.facebook.com, Læringsverkstedet barnehage Råholt. laringsverkstedet_bhg_raholt VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestengavegen 9,2070 Råholt
Vis i kart

37071532
raholt@laringsverkstedet.no

121 barn
6 avdelinger
34 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Cathrine Hageberg-Floan

informasjonshefte om barnehagen barneahgeåret 2023 - 2024: https://backstage.mykid.no/templates/show/infoplan/84/2930

Læringsverkstedet Råholt Naturbarnehage - hva konseptet vil si for oss

I 2020 fylte barnehagen 10 år, og på bursdagen til barnehagen profilerte vi oss til Naturbarnehage! Vi har i mange år arbeidet pedagogisk med natur og miljø i det daglige, hatt fokuspå å benytte inne- og utemiljøene på tvers av hverandre.

For oss innebærer Naturkonseptet å ha fokus på:

- Benytte naturen også inne

- Gjenvinning og bruk av ulikt materiell fra naturen for å skape

- Nærmiljøet til barnehagen er av stor hverdi, og vi benytter bevisst områdene ukentlig sammen med barna

- "Et godt Måltid" har vi fokus på, noe som går sentrert inn i Naturprofilen. Vi er fullkostbarnehage og har stort fokus på å arbeide bevisst med "Et godt måltid " i det daglige

- Aktive voksne i samspill med barn både ute og inne. Vi undrer oss sammen med barna, følger deres initiativ i lek og aktiviteter. I uterommet er det utrolig mye undring somskjer, og begrepstreningen er eksepsjonell ute i det fri. Kreative evner utforlder seg naturlig ved bruk av ulikt materiell, og barna benytter fantasien for å kkape med materielle for både kontruksjon, aktiviteter, samspill og rollelek. Motoriske utfoldelser er automatisk med i det daglige.

- Barna skal få kjenne på bruk av fantasi og kreativitet ved å utvikle egen lek i det frie rommet. Ved å gjøre dette opplever vi at barna får en positiv holdning til å være ute tross vær og vind. Med de ulike årstidene her på Østlandet er variasjonen stor, og dette skaper stadig nye elementer i den daglige leken. Vann, snø, gjørme, sørpe, blader, blomster, innsekter, sand, stein, grus, is,- i seg selv skaper dette god varieasjon og fantasi i det daglige gjennom året. Naturen selv legge tiltette for variasjon.

- Turer, utflukter og aktiviteter foregår på barnas premisser. Barna skal sitte igjen med en god opplevelse av det som skjer i hverdagen. Dette skaper ønke om gjentagelse og videreutvikling av det de selv erfarere som noe de ønsker å gjøre mer av.

Fokusområde for Råholt Naturbarnehage AS

Naturkonsept og satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha...

Naturkonsept og satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha det gøy sammen med barna med dette temaet :) Skolestarterne har en dag i uke hvor gruppevis går til Råholt Bad for å tilvenne seg vann og prøve ut svømmeferdighetene sine. "Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna muligheten til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlaget for trivsel, glede og mestring." Leken er det sentrale i det som skjer i hverdagen vår. Vi skal lære gjennom undring og erfaring, det skal være gøy og på barnas premisser og tilnærminger. Vi har også et utvidet fokus på Miljøet og bringer bevissthet rundt dette inn i hverdagen med både barn og ansatte. Vi er medlem i Miljøagentene ,og har to ansatte som har et overordnet ansvar for dette temaet.Vi har også et utvidet fokus i år på barns egenverd, mangfold, respekt og relasjoner. Vi jobber mye med barns opplevelse av hverdagen både i samspill og relasjoner med andre barn, ansatte og hverdagsopplevelser i møte med andre menneskser. Vi vil at alle barna skal oppleve at de blir sett, hørt, anerkjent og respektert for den de er. Hjerte for hverandre og ønske om å gjøre hverandre vel.

Avdelinger

Blå

15 barn

Friluft

26 barn

3 - 6 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

Lilla

15 barn

Orange

26 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Råholt Naturbarnehage AS

Dokumenter fra Læringsverkstedet