Velkommen til Råholt Naturbarnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Naturbarnehage barnehage Råholt som ligger i Vestengavegen. Vi er en barnehagen med 7 avdelinger, 129 verdifulle barn og 33 driftige ansatte. Vi storkoser oss like godt ute i naturen som inne på alle verkstedrom og basene våre. Vi produserer 3 måltider for barna som nytes sammen til frokost/lunsj/ettermiddag. På kjøkkenet har vi matansvarlig som står for tradisjonell, sund og variert kost for barna gjennom hele dagen. Barna er også bidragsytere for å bistå med matlaging, forberedelser og opprydning. Vår sentrale beliggenhet skaper mange opplevelser og oppdagelser ved hjelp av nærmiljøet, alt fra resirkulering til frukthandling, tur til Eidsvoll Bygningen og benyttelse av buss og tog til Jessheim/Oslo. På vår Facebook side kan du se litt mer konkret av hva vår barnehagehverdag innebærer ut ifra Lekende læring, Samspill og mestring :) www.facebook.com, Læringsverkstedet barnehage Råholt. laringsverkstedet_bhg_raholt VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestengavegen 9,2070 Råholt
Vis i kart

37071532
raholt@laringsverkstedet.no

130 barn
7 avdelinger
38 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 450,-

Anne Lene Ruudsengen, styrer i Læringsverkstedet Råholt 2016. Jeg har vært ansatt i Læringsverkstedet siden 2010. Startet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Hurdal. 2013 Ble jeg styrer i Læringsverkstedet Hurdal. Fra april 2016 startet jeg styrerreisen i Læringsverkstedet Råholt Naturbarnehage. Utdannet barnehagelærer, videreutdannet med Nasjonal lederutdanning for styrere. veiledningskompetanse, og psykososialt miljø i barnehage og skole.

+4741536156
raholt@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Råholt Naturbarnehage

Naturkonsept og satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha...

Naturkonsept og satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha det gøy sammen med barna med dette temaet :) Skolestarterne har en dag i uke hvor gruppevis går til Råholt Bad for å tilvenne seg vann og prøve ut svømmeferdighetene sine. "Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna muligheten til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlaget for trivsel, glede og mestring." Leken er det sentrale i det som skjer i hverdagen vår. Vi skal lære gjennom undring og erfaring, det skal være gøy og på barnas premisser og tilnærminger. Vi har også et utvidet fokus på Miljøet og bringer bevissthet rundt dette inn i hverdagen med både barn og ansatte. Vi er medlem i Miljøagentene ,og har to ansatte som har et overordnet ansvar for dette temaet.Vi har også et utvidet fokus i år på barns egenverd, mangfold, respekt og relasjoner. Vi jobber mye med barns opplevelse av hverdagen både i samspill og relasjoner med andre barn, ansatte og hverdagsopplevelser i møte med andre menneskser. Vi vil at alle barna skal oppleve at de blir sett, hørt, anerkjent og respektert for den de er. Hjerte for hverandre og ønske om å gjøre hverandre vel.

Avdelinger

Blå

15 barn

Friluft

24 barn

3 - 6 år

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

Lilla

16 barn

Orange

24 barn

2 - 6 år

Trollklubb

11 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Råholt Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet