Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage

Velkommen til Notveien Naturbarnehage

Notveien Naturbarnehage AS ligger i enden av Notveien, i Bodøsjøen/Alstad bydel i Bodø. Som naturbarnehage byr vi på mange gode opplevelser i hverdagen. Gå gjerne inn på facebooksiden vår og se bilder. Årsplan for barnehagen barnehageåret 2022-2023 kan du lese her

Uteområdet vårt er svært variert, med både skog, lekeapparater, forskerhytte, kjøkkenhage med drivhus og sansehage. Utegruppa har utviklet mange spennende referanseområder i gangavstand fra barnehagen, og kjører gjerne vår egen barnehagebuss til mer urørte naturperler i byen vår.

De ansatte i barnehagen har deltatt i Utdanningsdirektoratets satsning på inkluderende barnehage-og skolemiljø i perioden 2017-2019, deretter har vi gjennom Læringsverkstedet jobbet jevnt og trutt med Hjertekultur. Som har som mål å skape en varm inkluderende kultur, der vi vil hverandre vel, er rause og bygger et felleskap. Vi er godt i gang med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis sammen med laget rundt barna i Bodø kommune. Som tar utgangspunkt i Stortingsmelding 6. Tett på-tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Stortingsmelding 6.

Så vi har jobbet med kompetanseheving innenfor inkluderende praksis i flere år nå i Notveien.

Hos oss ønsker vi at alle våre barn, ansatte og foresatte skal få en opplevelse av å "høre til"

Vi har en god blanding av kvinner og menn i personalgruppa. Barnehagens ansatte har med seg verdifulle egenskaper og erfaringer. Og med et godt samarbeid på huset, byr dette på et kreativt, kunnskapsrikt og trygt læringsmiljø.

Barnehagen serverer tre måltider hver dag, og bleier er inkludert for de som bruker det.

Velkommen til oss i Notveien

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Notveien 2,8013 Bodø
Vis i kart

46869902
notveien@laringsverkstedet.no

83 barn
4 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Marit Skjemstad Botten

Marit Skjemstad Botten

Marit Skjemstad Botten har vært styrer i Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage siden november 2016. Hun var før det pedagogisk leder på avdeling Draco siden våren 2007. I perioden 1999-2006 var hun pedagogisk leder i Tørtberg barnehage i Oslo. Hun ble utdannet Førskolelærer i Bodø våren 1999. Marit har er brennende engasjert i arbeidet med at barnehagen skal være et godt sted å være, der alle opplever å høre til. det vil si både barn, ansatte og foresatte. På fritiden er hun opptatt av arbeid med hage og drivhus. Marit har kontor i personalfløyen, og nås lett på telefon eller mail

+4746869902
notveien@laringsverkstedet.no

Barnehagen har en utegruppe vi kaller Corvus. De eldste barna på huset, dvs 3 år og opp, rullerer på å være på utegruppa. Corvus har ei grillhytte på barnehagens område, med både vedovn, tørkeskap og lekeområde for et lite avbrekk på de dagene vi har mest vær.

Med barnehagens egen minibuss suser utegruppa stort sett daglig på tur i byens ulike naturperler.

Vi besøker Nøtteliten i Hemmeligskogen ved Soløyvannet, finner rare skjell og steiner på Mjelle, plukker blåbær eller fisker på isen på Vatnvatnet, plukker potet på Godøynes osv. Mulighetene er mange, og vi griper dagen og mulighetene utfra årstid, vær og vind.

Det er viktig med gode naturopplevelser, for å bli glad i naturen, og finne gleden over de nære ting. Noe med det fineste med Corvus, er opplevelsen av samhold på tvers av avdeling. I utegruppa møtes tre barn fra hver avdeling, dvs. 12 barn på tvers til felleskap. Dette styrker barnas lekekompetanse og selvstendighet.

Avdelingene jobber med naturbrillene på i alle Rammeplanens fagområder. Det aller viktigste vi gjør i barnehagen er å leke. Dette gjør vi aller mest, men vi har også små prosjekter som skaper felleskap, og opplevelser sammen. Og igjen inspirerer til lek.

Avdelingene går turer i nærområdet, besøker forskerhytta og kjøkkenhagen vår. Ja, for barnehagen har både drivhus og kjøkkenhage. Dette har vi for å gi barna nærhet til prosessene i naturen. Vi studere småkryp, ser frøet gro og får en nærhet med hva som skjer fra jord til bord.

På utelekeplassen vår har vi mange ulike muligheter for lek. Vi har vår egen skog, blomsterbed, kjøkkenhage, sansehage, sandkasser og ordinære lekeapparater. Vi er masse ute!

Så hos oss må vi møte med gode klær etter vær!

Fokusområde for Notveien Naturbarnehage

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek...

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har egenverdi for barna og har stor betydning for barnas vennskap og relasjoner.

Barnehagen har fire avdelinger som er aldersblandet, det betyr at barn i alderen 0-6 år er sammen, og er på samme avdeling hele barnehagetiden. I tillegg har vi en utegruppe, med egen grillhytte, der barn over tre år rullerer på å være. Fordelen med aldersblandete grupper er at barna lærer å forholde seg til både yngre og eldre barn i hverdagen, og kan finne venner som har samme modning og interesse. De små barna har språkmodeller i de større barna, og lærer mye av å iaktta og høre hva de større barna sier og gjør. Barna får god anledning til å hjelpe og vise omsorg for hverandre. Vi deler også opp gruppene og har aktiviteter på tvers av avdelingene. Barnehagen har i tillegg til fast utegruppe, et eget barnekor, klubb for treåringer og en førskoleklubb. Dette er svært samlende, og bygger relasjoner også på tvers av avdeling.

I 2017-2019 var barnehagen med i Utdanningsdirektoratets satsning på inkluderende barnehage- og skolemiljø. Prosjektet har utviklet personalets kompetanse på hvordan vi jobber gode relasjoner, og et godt psykososialt miljø. For å forebygge mobbing og krenkelser, er det viktig med voksne som er bevisst sin rolle og er bevisst hva dette handler om. Arbeidet har vi tatt videre i Læringsverkstedets arbeid med Hjertekultur og Bodø kommunes kompetanseløfte for en inkluderende praksis. Dette er et arbeide som vi også har fokus på i barnehagens foreldremøter.

Notveien Naturbarnehage har et flott uteområde med rom for lek og allsidig fysisk aktivitet. Corvus (utegruppa) har laget mange flotte referanseområder i nærmiljøet. Disse områdene bruker barnehagen aktivt i hverdagen, samt er til glede for andre barnehager og skoler i nærmiljøet vårt.

Vi er sertifisert som en Trafikksikker barnehage og Helsefremmede barnehage.

Vi har barn fra mange skolekretser i byen, og har fast førskoledag på tvers av avdeling siste året før skolestart. På førskolegruppa får barna erfaring med skrivedans og jobber dette året med Barnehagepakka som er utarbeidet at Stine Sofie stiftelsen.

Avdelinger

Aquila

21 barn

Aries

20 barn

Draco

20 barn

Lepus

22 barn

Dokumenter fra Notveien Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet