Velkommen til Notveien Naturbarnehage

Notveien Naturbarnehage ligger i enden av Notveien, i Bodøsjøen/Alstad bydel i Bodø. Som naturbarnehage byr vi på mange gode opplevelser i hverdagen. Gå gjerne inn på facebooksiden vår og se bilder.

Uteområdet vårt er svært variert, med både skog, lekeapparater, forskerhytte, kjøkkenhage med drivhus og sansehage. Utegruppa har utviklet mange spennende referanseområder i gangavstand fra barnehagen, og kjører gjerne vår egen barnehagebuss til mer urørte naturperler i byen vår.

De ansatte i barnehagen har deltatt i Utdanningsdirektoratets satsning på inkluderende barnehage-og skolemiljø i perioden 2017-2019, og har derfor god kompetanse på mobbeforebygging og relasjoner.

Vi har en god blanding av kvinner og menn i personalgruppa. Barnehagens ansatte har med seg verdifulle egenskaper og erfaringer. Og med et godt samarbeid på huset, byr dette på et kreativt, kunnskapsrikt og trygt læringsmiljø.

Barnehagen serverer tre måltider hver dag, og bleier er inkludert for de som bruker det.

Ta gjerne kontakt med styrer: Marit Skjemstad Botten tlf: 46869902 eller via mail notveien@laringsverkstedet.no om du har spørsmål eller ønsker en omvisning.

Velkommen til oss i Notveien

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Notveien 2,8013 Bodø
Vis i kart

46869902
notveien@laringsverkstedet.no

87 barn
4 avdelinger
23 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 345,-

Fokusområde for Notveien Naturbarnehage

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek...

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har egenverdi for barna og har stor betydning for barnas vennskap og relasjoner.

Barnehagen har fire avdelinger som er aldersblandet, det betyr at barn i alderen 0-6 år er sammen, og er på samme avdeling hele barnehagetiden. I tillegg har vi en utegruppe, med egen grillhytte, der barn over tre år rullerer på å være. Fordelen med aldersblandete grupper er at barna lærer å forholde seg til både yngre og eldre barn i hverdagen, og kan finne venner som har samme modning og interesse. De små barna har språkmodeller i de større barna, og lærer mye av å iaktta og høre hva de større barna sier og gjør. Barna får god anledning til å hjelpe og vise omsorg for hverandre. Vi deler også opp gruppene og har aktiviteter på tvers av avdelingene. Barnehagen har i tillegg til fast utegruppe, et eget barnekor, klubb for treåringer og en førskoleklubb. Dette er svært samlende, og bygger relasjoner også på tvers av avdeling.

I 2017-2019 var barnehagen med i Utdanningsdirektoratets satsning på inkluderende barnehage- og skolemiljø. Prosjektet har utviklet personalets kompetanse på hvordan vi jobber gode relasjoner, og et godt psykososialt miljø. For å forebygge mobbing og krenkelser, er det viktig med voksne som er bevisst sin rolle og er bevisst hva dette handler om. Dette er et arbeide som vi også har fokus på i barnehagens foreldremøter.

Notveien Naturbarnehage har et flott uteområde med rom for lek og allsidig fysisk aktivitet. Corvus (utegruppa) har laget mange flotte referanseområder i nærmiljøet. Disse områdene bruker barnehagen aktivt i hverdagen, samt er til glede for andre barnehager og skoler i nærmiljøet vårt.

Vi er sertifisert som en Trafikksikker barnehage og Helsefremmede barnehage.

Barnehagen har et tett samarbeid med Nord Universitet, og har studenter fra barnehagelærerutdanningen i praksis store deler av året.

Vi har barn fra mange skolekretser i byen, og har et godt opplegg for førskolegruppa i overgangen barnehage-skole.


Avdelinger

Aquila

22 barn

Aries

20 barn

Draco

20 barn

Lepus

25 barn

Dokumenter fra Notveien Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet