Læringsverkstedet Kaldvell Naturbarnehage

Velkommen til Kaldvell Naturbarnehage

Vi er en barnehage etablert i 2013 som eies og drives av Læringsverkstedet AS. Selve bygget er en brukervennlig og moderne bygning med egne innganger til avdelingene.

Med egne temarom som brukes til å fremme kreativitet, sosialkompetanse, matematikk, språk, bevegelse og vanntilvenning. Her er det mye lek, læring og mestring!

Vi er en fullkost barnehage og gjennom matprogrammet "Et godt måltid" tilbyr vi frokost i en rolig atmosfære på kjøkkenet hver morgen i tillegg til hovedmåltid og fruktmåltid på ettermiddagen. Vi vektlegger et sunt og variert kosthold, og baker blant annet vårt eget brød, og serverer varmmat minimum tre ganger pr uke. Barna skal få bli kjent med egen matkultur og hvor maten vår kommer fra, vi samarbeider med fiskesprell og har ekstra fokus på sjømat. Barnehagen har egne bærbed. grønsakskasser og frukttrær som barna er med å plante og stelle i. Hver sommer og høst lager vi mye godt sammen med barna fra det vi høster og ønsker at barna er med i hele prosessen fra jord til bord.

Hver sommer har barnehagen kun to uker sommer stengt, uke 28 og uke 29. Barna skal i denne perioden har tre uker sammenhengende ferie, men det er i større grad valgfrihet for foresatte om en vil legge ferien i starten eller slutten av sommeren.

Barnehagen tilbyr i tillegg gratis bleier i barnehagen som en del av vår ekstraservice for småbarnsforeldre.

Vi har et engasjert, faglig dyktig og hjertevarmt personal som ser enkeltbarnet og jobber for at barn og foreldre skal føle seg trygge og ivaretatt.

Uteområdet er utformet med tre seperate lekeplasser som skaper variasjon i uteleken, de har alle ulike kvaliteter som er morsomme for barna og det gir oss mulighet for å dele oss, samt endre plass i løpet av dagen utfra barnas behov og ønsker.

Vi har skog og fjord rett utenfor porten, her går vi turer og lager mat på bål, klatrer i trær, hviler i hengekøyer, vasser i vannkanten og oppdager hele tiden nye ting underveis.

Kaldvell er ett fantastisk område som vi er heldige å kunne benytte oss av hver dag!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestre Kaldvell 17,4790 Lillesand
Vis i kart

37 07 15 54
kaldvell@laringsverkstedet.no

53 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 425,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Lene Breivik

Ta gjerne kontakt for omvisning eller spørsmål angående barnehageplass.

+4737071554
kaldvell@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Kaldvell Naturbarnehage

Med en ekstra kjærlighet for gode naturopplevelser, utforsking og undring ønsker vi å skape en variert og levende hverdag for barna i vår barnehage.

Fokusområde for Kaldvell Naturbarnehage

Hjerteprogrammet: Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp...

Hjerteprogrammet:

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (rammeplan for barnehagen, 2017).

Ved å jobbe systematisk meg hjerteprogrammet og tilpasse det til vår barnehage og samtidig følge med på hva er det barna i vår barnehage har behov for påfyll akkurat nå kan vi evaluere og følge opp barnegruppen og hvert enkelt barn. Målet er trygge barn med trygge relasjoner til de rundt seg.

I møtet med trygge, rause og omsorgsfulle voksne, skal barnet få hjelp og veiledning på veien mot ansvarlighet, selvstendig tenkning og mot! Hvem barnet møter på sin vei, og hvordan de blir møtt, har stor betydning for hvem de selv blir i møtet med andre!

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

I Kaldvell Naturbarnehage har vi i tillegg satsningsområdene:

Natur og miljø:

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Livsmestring og Helse:

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Avdelinger

Blekkspruten

15 barn

3 - 5 år

Krabba

15 barn

3 - 5 år

Sjøstjerna

11 barn

2 - 3 år

Muslingen

12 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kaldvell Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet