Kaldvell

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 50 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en barnehage etablert i 2013 som eies og drives av Læringsverkstedet AS. Selve bygget er en brukervennlig og moderne bygning med egne innganger til avdelingene. Med egne temarom som brukes til å fremme kreativitet, sosialkompetanse, matematikk, språk, bevegelse og vanntilvenning, skapes det mye lek, læring og mestring. Her hos oss vektlegger vi et sunt og variert kosthold. Vi baker vårt eget brød hver dag, og serverer varmmat minimum tre ganger pr uke. Det er viktig for oss at barna er med i matlaggingsprosessen og at de har vært med å lage, servere og rydde opp etter måltidene. Vi har et engasjert, faglig dyktig og hjertevarmt personal som ser enkeltbarnet og jobber for at barn og foreldre skal føle seg trygge og ivaretatt. Uteområdet er utformet som en park, med tre seperate lekeplasser som skaper variasjon i uteleken. Vi har skog og fjord rett utenfor porten, her går vi turer og lager mat på bål, klatrer i trær, vasser i vannkanten og oppdager hele tiden nye ting underveis.

Fokusområde for Kaldvell

Læringsverkstedet nasjonalt har Lek som satsningsområde. Vi fokuserer på hvordan vi kan tilrettelegge for barns lek og skape gode lekemiljøer. Vi ønsker aktive voksne som deltar og støtter opp under...

Læringsverkstedet nasjonalt har Lek som satsningsområde. Vi fokuserer på hvordan vi kan tilrettelegge for barns lek og skape gode lekemiljøer. Vi ønsker aktive voksne som deltar og støtter opp under barnas lek Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, får nye erfaringer sammen med andre. Gjennom lek utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeid og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Læringsverkstedets barnehager har faglig sterke, trygge og varme medarbeidere som møter barna med varme og omsorg, respekt og forståelse. Inkluderende læringsmiljø (knutepunkt satsning) Ved å fokusere på et inkluderende læringsmiljø i hverdagsrutinene våre, mener vi at kvaliteten på tilbudet blir bedre for hvert enkelt barn og foreldre.Få mer bevissthet rundt voksenrollen i hverdagen.Fokus på barnas besteArbeidsmetoder: Bruke ledermøter, personalmøter og planleggingsdager på å planlegge arbeidet . Bruke tid på å evaluere og inneha endringskompetanse for å hele tiden kunne tilby det beste for barna.

Avdelinger

Blekkspruten

17 barn

3 - 5 år

Krabba

17 barn

3 - 5 år

Muslingen

Sjøstjerna

16 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Kaldvell

Dokumenter fra Læringsverkstedet