Velkommen til Sauarhagene barnehage

Læringsverkstedet Sauarhagene barnehage har to lokasjoner. Avd. Nordagutu ligger i Midt-Telemark kommune (ca. 8 km. fra Gvarv sentrum). På Nordagutu har vi to avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling. Her holder vi til i et nesten nytt bygg, med ingen biltrafikk og skogen som nærmeste nabo.

Avd. Hjuksebø ligger i Notodden kommune (ca. 8 km. fra Notodden sentrum). På Hjuksebø har vi en avdeling med barn i alderen 0-6 år (som deles i to grupper ut ifra alder deler av dagen). Her holder vi til i Hjuksebø sambruksanlegg, også her er det lite biltrafikk og vi har skog rundt oss på alle kanter.

I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Leken er barnas hovedvirksomhet og barnas naturlige uttrykksmåte, og derav selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi ønsker at barna forlater barnehagen med gode naturopplevelser, vennskapsrelasjoner, sosial kompetanse og en ryggsekk med gode verdier til grunn, alt i samarbeid med foreldre.

Naturen på både Nordagutu og Hjuksebø legger tilrette for allsidig lek. Gjennom mange gode naturopplevelser, lek og erfaring i skog og mark, utvikler barna et godt forhold til naturen. Dette gir dem et ønske om å ta vare på naturen. Dette kaller vi naturglede!

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Sundsmovegen 16,3820 Nordagutu
Vis i kart

37071601
sauarhagene@laringsverkstedet.no

68 barn
3 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde for Sauarhagene barnehage

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på...

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, dette handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu og Hjuksebø blir mye brukt som lekeplass. Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Vi har aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bry seg og gir omsorg. Personalet bidrar til at barna får tro på seg selv, og rom til å vokse og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Læringsverkstedets satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke – og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Sauarhagenes satsningsområde 2021/2022 - Språkstimulerende læringsmiljø:

Personalet skal skape stimulerende språkmiljø ved bruk av naturen, og for å skape et inkluderende barnehagemiljø for omsorg, lek, læring og danning.


Avdelinger

Grankvisten

19 barn

1 - 3 år

Hjuksebø

24 barn

1 - 5 år

Furuleiken

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Sauarhagene barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet