Velkommen til Sauarhagene Naturbarnehage

Læringsverkstedet Sauarhagene Naturbarnehage har to lokasjoner. Avd. Nordagutu ligger i Midt-Telemark kommune (ca. 8 km. fra Gvarv sentrum). På Nordagutu har vi to avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling. Vi holder til i et nesten nytt bygg, ingen biltrafikk i nærområdet og skogen som nærmeste nabo. Avd. Hjuksebø ligger i Notodden kommune (ca. 8 km. fra Notodden sentrum). Her har vi en avdeling med barn i alderen 0-6 år (som deles i to grupper ut ifra alder deler av dagen). Vi holder til i Hjuksebø sambruksanlegg, også her er det lite biltrafikk og vi har skog rundt oss på alle kanter.

I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Leken er barnas hovedvirksomhet og barnas naturlige uttrykksmåte, og derav selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi knytter alle fagområdene fra Rammeplan for barnehager inni leken og opp mot naturen. Vi gir barna utfordringer så de kan oppleve mestring, utvikle seg motorisk, lære om samarbeids og styrke kognitiv tenkning. Siden vi ligger rett ved skogen, er det naturlig å bruke naturen og alt den har å by på i dagliglivet i barenhagen. Vi har grupper på tur i skogen de fleste dagene i uka.

Vi jobber mye med å skape et miljø i barnehagen som skal være godt for alle, og vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har turgrupper og ulike prosjekter sammen i læpet av året. Dette gir igjen barna glede og lyst til å være ute. Gjennom mange gode naturopplevelser, lek og erfaring i skog og mark, utvikler barna et godt forhold til naturen. Dette gir dem et ønske om å ta vare på naturen. Dette kaller vi naturglede!

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Sundsmovegen 16,3820 Nordagutu
Vis i kart

37071601
sauarhagene@laringsverkstedet.no

68 barn
3 avdelinger
31 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde for Sauarhagene Naturbarnehage

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på...

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, dette handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu og Hjuksebø blir mye brukt som lekeplass. Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Vi har aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bry seg og gir omsorg. Personalet bidrar til at barna får tro på seg selv, og rom til å vokse og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Læringsverkstedets satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke – og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Sauarhagenes satsningsområde 2021/2022 - Språkstimulerende læringsmiljø:

Personalet skal skape stimulerende språkmiljø ved bruk av naturen, og for å skape et inkluderende barnehagemiljø for omsorg, lek, læring og danning.


Avdelinger

Grankvisten

19 barn

1 - 3 år

Hjuksebø

24 barn

1 - 5 år

Furuleiken

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Sauarhagene Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet