Sauarhagene Nordagutu

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 124 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Sauarhagene består av to barnehager, Hjuksebø og Nordagutu. På Nordagutu er det to avdelinger, mens Hjuksebø er en avdeling. På Nordagutu holder vi til i et nesten nytt bygg, og på Hjuksebø har vi en avdeling i sambruksanlegget. Naturen og nærmiljøet rundt Nordagutu og Hjuksebø gir mange muligheter til fysisk aktivitet og utelek året rundt. Naturen er en lekeplass som stimulerer til allsidig lek og fantasi.

Fokusområde for Sauarhagene Nordagutu

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmerfantasi, kreativitet og bidrar til barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, det handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu og Hjuksebø blir mye brukt som lekeplass, Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde i 2018-2019 er livsmestring og psykisk helse. Personalet skal legge til rette for at barna skal få erfaringer i å mestre motgang og utfordringer, og bli kjent med egne og andres følelser i et trygt læringsmiljø. Hjerteprogrammet er et sentralt verktøy her.

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmerfantasi, kreativitet og bidrar til barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, det handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu og Hjuksebø blir mye brukt som lekeplass, Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde i 2018-2019 er livsmestring og psykisk helse. Personalet skal legge til rette for at barna skal få erfaringer i å mestre motgang og utfordringer, og bli kjent med egne og andres følelser i et trygt læringsmiljø. Hjerteprogrammet er et sentralt verktøy her.

Avdelinger

Grankvisten

17 barn

1 - 3 år

Grankvisten

17 barn

1 - 3 år

Hjuksebø

20 barn

1 - 6 år

Hjuksebø

20 barn

1 - 6 år

Furuleiken

25 barn

3 - 6 år

Furuleiken

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Sauarhagene Nordagutu

Dokumenter fra Læringsverkstedet