Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage

Velkommen til Bodøsjøen Naturbarnehage

Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage ligger sentralt i Bodøsjøen - rett bak Bodøsjøen skole. Vi er en del av Læringsverkstedets naturkonsept og bruker naturen aktivt - både ute og inne. Vi jobber også etter Læringsverkstedets matkosept - Et godt måltid som er utarbeidet i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag. I tillegg til sunn og god mat, er bleier inkludert i prisen for de som trenger det.

Vi har en flott barnehage med kort vei til noen av Bodøs fineste turområder. Vi har også egen minibuss som tar oss med på lengre turer. Ta gjerne kontakt med styrer Lisbeth Aasgård på telefon 469 36 161 eller bodosjoen@laringsverkstedet.no dersom du ønsker omvisning eller har spørsmål.

Velkommen til oss.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Styrmannsveien 10,8070 Bodø
Vis i kart

46936161
bodosjoen@laringsverkstedet.no

82 barn
4 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokus 2023/2024

I 2023/2024 vil vi jobbe aktivt i personalgruppa med Bodø Kommunes satsing på Kompetanseløftet. Målsetningen med kompetanseløftet er at vi skal ha en barnehage og en skole som gir muligheter for alle barn og unge - uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, seksuelle, kognitive og fysiske forskjeller eller dersom de utfordrer oss voksne på en eller annen måte. Det krever inkluderende kultur og fellesskap, inkluderende praksis og tidlig innsats. Dette barnehageåret vil vi bruke til å gjøre dette til vårt eget arbeide.

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. Barnehager og skoler skal, i samarbeid med det lokale støttesystemet, være rustet til å møte mangfoldet blant barn og unge. De voksne trenger kompetanse for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer tidlig (ta tak med en gang) og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Vi vil derfor jobbe med å se på vår egen praksis gjennom pedagogisk analyse og stille hverandre spørsmål rundt egen praksis.

Vi vil i år også ha et ekstra blikk på lekemiljøet - både ute og inne. Det overordnede målet her er "Rom for alle". Hvordan tilrettelegger vi lekemiljøet slik at det blir spennende, inkluderende og utviklende for alle.

I år vil vi også ha ekstra fokus på språk - språk i lek, lek med språket og bevisste voksne.

Vi vil trekke tråder fra alle våre satsingsområder og samtidig være bevisst på barnets stemme og medvirkning i dette. Det vil være vårt fokus i 2023/2024.

Fokusområde for Bodøsjøen Naturbarnehage

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser nært skogen og fjæra. Vi har mange flotte referanseområder rett utenfor gjerdet og innenfor gjerdet har vi et fantastisk uteområde. Her har vi blant annet...

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser nært skogen og fjæra. Vi har mange flotte referanseområder rett utenfor gjerdet og innenfor gjerdet har vi et fantastisk uteområde. Her har vi blant annet en stor grillhytte med vedovn og innlagt strøm.Vi disponerer to flotte hytter på uteområdet - Taurus og Lynx. Disse bytter stuene på å bruke. Dette gir oss mulighet til å danne mindre grupper, samt komme nærmere naturen med bl.a. de minste. Hyttene er godt utstyrt og gir en god base for utendørs aktiviteter. Barnehagen har også egen minibuss som brukes til å utforske steder og områder som ligger litt lengre unna barnehagen. Vi bruker naturen aktivt for å stimulere alle sanser, bli kjent med naturens muligheter, skape gode naturopplevelser og lære å bruke og respektere de verdifulle ressursene naturen representerer. I Bodøsjøen skal barna oppleve gode naturopplevelser, erfare naturglede, matglede og naturen som lek- og læringsarena.

Avdelinger

Cetus

19 barn

1 - 6 år

Føniks

21 barn

1 - 6 år

Pavo

20 barn

1 - 6 år

Pegasus

22 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Bodøsjøen Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet