Velkommen til Gardstunet barnehage

Læringsverkstedet Gardstunet Barnehage er ein gards-og friluftsbarnehage som ligg i tilknytning til Leitet Gard på Fjell. Vi ligg idyllisk til med flott naturlandskap og kort veg til fjell, sjø og vatn. Frå Bergen er det ca. 15 - 20 min køyretid med bil. Læringsverkstedet Gardstunet Barnehage vart i 2019 kjøpt av Læringsverkstedet som er ein privat barnehagekjede som eig og driv barnehagar i store delar av Norge. Læringsverkstedet har utvikla eit eige pedagogisk konsept som sikrar systematisk arbeid med innhaldet i Rammeplan for Barnehagar. Det pedagogiske arbeidet med borna byggjer på “lekende læring, samspill og mestring”, og Læringsverkstedet Gardstunet Barnehage kan lett identifisere seg med Læringsverkstedet sin visjon og verdiar.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Leitevegen 6,5357 Fjell
Vis i kart

37071626
gardstunet@laringsverkstedet.no

59 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 600,-

Fokusområde for Gardstunet barnehage

Læringsverkstedet Gardstunet Barnehage er ein miljøtilpassa barnehage med tilknyting til friluftsliv, dyr og jordbruk. I Læringsverkstedet Gardstunet vil vi ta vare på den gamle kulturen, oppleve nærmiljøet, ha jamnleg kontakt med dyr og la borna få kjensla av å vekse opp på ein gard. Vi nytter nærområda mykje til turar og aktiviteter. To gonger i veka disponerer barnehagen fjøsen på Leitet Gard. De utrolige årene er ein viktig del av kvardagen i barnehagen. Dei eldste har Dinoskule siste barnehageåret.

Læringsverkstedet Gardstunet Barnehage er ein miljøtilpassa barnehage med tilknyting til friluftsliv, dyr og jordbruk. I Læringsverkstedet Gardstunet vil vi ta vare på den gamle kulturen, oppleve nærmiljøet, ha jamnleg kontakt med dyr og la borna få kjensla av å vekse opp på ein gard. Vi nytter nærområda mykje til turar og aktiviteter. To gonger i veka disponerer barnehagen fjøsen på Leitet Gard. De utrolige årene er ein viktig del av kvardagen i barnehagen. Dei eldste har Dinoskule siste barnehageåret.

Avdelinger

Grisebingen

14 barn

1 - 3 år

Hønsehuset

14 barn

2 - 4 år

Høystålet

19 barn

4 - 6 år

Villsauane

12 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Gardstunet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet