Læringsverkstedet Isfjorden Naturbarnehage

Velkommen til Isfjorden Naturbarnehage

Læringsverkstedet Isfjorden Naturbarnehage ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. For tiden er det til sammen 64 barn og 19 voksne fordelt på fire avdelinger. I Isfjorden holder vi til i nye, flotte lokaler i sentrum av bygda med skolen som nærmeste nabo.

Vi har 💗 for hvert enkelt barn og deres forskjellighet. Vårt mål er å styrke barnets syn på seg selv, at det er unikt og verdifullt.

Vi har 💛 for hverandre. Samtidig er alle en del av et fellesskap. Gode og nære relasjoner er grunnlaget for barnas trivsel og trygghet i barnehagen og er en rød tråd i alt vi gjør.

Vi har 💛 for naturen. Vi har et sterkt fokus på friluftsliv og bruker den flotte naturen rundt oss hele året. Aktive og engasjerte voksne liker å gå på tur og synes det er viktig å formidle denne verdien til barna. Derfor er alle barna ute hver dag eller på tur i nærområdet. I nær tilknytning til barnehagelokalene både i Isfjorden og i Frydenlund har vi våre egne uteplasser med hytte, gapahuk, bålplass og hele skogen som lekearena.

Mandag — Fredag 16:30 — 07:15

Hensvegen 153,6320 Isfjorden
Vis i kart

91576581
rabben@laringsverkstedet.no

76 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Heidi Heen Brovold

Jeg heter Heidi Heen Brovold og er daglig leder i Isfjorden naturbarnehage. Jeg bor på en gård i sentrum av Isfjorden, er utdannet almennlærer og har selv fire voksne barn. Jeg har lang erfaring fra skole, men har nå jobbet i barnehage siden 2007. Jeg trives veldig godt sammen med kjekke ansatte, livlige barn og engasjerte foreldre i Isfjorden naturbarnehage.

91576581
isfjorden@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Isfjorden Naturbarnehage

Lek og relasjoner Lek og gode vennskapsrelasjoner er selve grunnlaget for barns trygghet, trivsel og utvikling. Vi erfarer at lek er det aller viktigeste i barns liv, og for at...

Lek og relasjoner Lek og gode vennskapsrelasjoner er selve grunnlaget for barns trygghet, trivsel og utvikling. Vi erfarer at lek er det aller viktigeste i barns liv, og for at de skal klare å leke må de ha en god relasjon til andre barn og voksne. Vi setter derfor fullt fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner som Rabbens satsingsområde i 2017/ 2018. Viktige faktorer for dette er at barna møtes av kompetente voksne som har kunnskap om lek og relasjon. For at et barn skal leke og utvikle seg i livet ligger det til grunn en god og trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner. Deretter er det nødvendig med en god relasjon til en eller flere voksne i barnehagen. Det er viktig at vi som jobbe med barn har kompetanse om hvordan man bygger relasjon hos barn. Det er oss voksne som har ansvaret. Vi skal se og forstå barnet, ut i fra miljø og oppvekst. Den voksne sine evner og ferdigheter til å lese barnets atferd, respondere riktig, være anerkjennende og sette tydelige og fornuftige grenser, er av stor betydning for å utvikle en nær og god relasjon til barnet Det skal være magisk å gå i Rabben barnehage. Spennende lek kommer først! Det er i leken gode vennskapsrelasjoner utvikler seg, og det er de voksnes ansvar å få barna inkludert i leken. Vi jobber for at alle barn skal ha det «Bælgøy» i barnehagen. Vi har i et halvt år hatt fokus på relasjonskompetanse, og ser hvor viktig dette er for utvikling av hele barnet. Gjennom kurs, avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter har/ skal vi videreutvikle vår kompetanse på lek og relasjon. Vår visjon: Vi er på jobb for å få alle barn til å leke!

Avdelinger

Blåfjell

14 barn

1 - 2 år

Gjuratind

24 barn

2 - 4 år

Skarven

14 barn

Venjetind

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Isfjorden Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet