Limi Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 90 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi i Limi Naturbarnehage har stort fokus på barns interesser og barns kompetanser. Når barnet settes i sentrum så vil det føle seg verdifullt. Et barn som føler seg verdifullt vil ha bedre forutsetninger til å utvikle seg til et menneske med empati og omtanke for andre samtidig som det vil stå opp for seg selv. Vi synes det er viktig at barn får være fysisk aktive og i nær kontakt med naturen. Derfor bruker vi mye av barnehagetiden utendørs. I nær tilknytning til barnehagens uteområdet ligger det mystiske skogområder, åpne utmarksområder og en spennende skråning/akebakke. Her får barna utfolde seg i trygge omgivelser på leting etter småkryp, blader og dyretråkk. Barnehagen låner skogområder av 2 gode naboer. Her har vi satt opp en stor gapahuk, laget lekeapparater i tauverk og etablert ildsteder som brukes hele året. Vi har også en indianerleir med lavvo, totempel, ildsted og noen lekeapparater i tauverk. I tillegg til dette så har vi 3 mindre steder hvor vi kan ta med barna på innholdsrike turer som skaper nærhet til naturen. Når vi bruker nærmiljøet på en aktiv måte får barna flotte opplevelser med naturen og dens mystikk og forandringer. Vi synes de elementer som skog og natur kan gi er viktige grunnelementer i en god oppvekst og vi ønsker å bringe dette videre til vår yngre generasjon. Holdninger og verdier må skapes fra barn er små.

Fokusområde for Limi Naturbarnehage

Barnehagens satsingsområde 2019-2020 HJERTEPROGRAMMET Vi skal skape en sosial arena for lek og læring som setter gode spor hos barn. Et av våre sentrale arbeidsområder er å formidle grunnleggende verdier...

Barnehagens satsingsområde 2019-2020 HJERTEPROGRAMMET Vi skal skape en sosial arena for lek og læring som setter gode spor hos barn. Et av våre sentrale arbeidsområder er å formidle grunnleggende verdier og holdninger. Dette arbeider vi aktivt med hver dag, og «hjerteprogrammet» er en del av det. Vi skal danne hele mennesker, og utvikle barnets evne til å se seg selv som medlem av et større demokratisk fellesskap. Det i seg selv innebærer en individuell reise der det gis rom for personlig utvikling, egenart og mestring. Barna vil gjennom hjerteprogrammet og hjertesamlinger bli kjent med Hjertrud som er en av våre mange «læringsvenner». Vi vil også gjøre oss kjent med læringsvennene Leke-Liv, Beveg-Else, Rime-Rolf, Telle-Tariq og Farge-Paletta. NATURKONSEPT Trykk her for mer informasjon Vi starter implementeringen av Læringsverkstedets naturpedagogiske konsept. Gjennom Naturglede, Matglede, NaturEstetikk og Lekne og undrende voksne skal barnehagen gi barn og voksne gode leke- og læringsarenaer. Barnehagen skal gjennom året følge de 4 årstider og hver årstid avsluttes med en form for markering. «Ute-Mons» vil være læringsvennen vi kommer til å bli godt kjent med i denne perioden. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi bruker naturen rundt barnehagen som arena til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Viktige kjennetegn fra oss vil være: Natur, miljø og teknologi Naturen som lek og læringsarena Friluftskompetanse Bevegelsesglede Årstider Bruk av nærmiljøet Referanseområdet

Avdelinger

Edderkoppen

27 barn

3 - 6 år

Sommerfuglen

27 barn

3 - 6 år

Marihøna

18 barn

1 - 3 år

Humla

18 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Limi Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet