Læringsverkstedet Tillas Naturbarnehage

Velkommen til Tillas Naturbarnehage

Læringsverkstedet Tillas Naturbarnehage har 60 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi holder til i moderne lokaler med nærhet til skog, lekeplass og strand.

Avdeling Bilkuben og Ekornredet har 27 barn fra 0-3 år og defineres som småbarnsavdelinger.

Revehiet og Ulvehula har 20 barn mellom 2-4 år og de 13 Bjørnene er barnehagens skolestartere. Bjørnehiet er en definert uteavdeling, og har siste året oppmøtested i "mini-Knerten".

Barnehagen har 1 styrer, 1 spesialpedagog, 4 pedagogiske ledere, 2 barnehagelærere og 2 fagarbeidere. Vi har også 6 assistenter og noen vikariater som varierer fra år til år.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Tillas vei 23,3132 Husøysund
Vis i kart

37071693
tillas@laringsverkstedet.no

61 barn
5 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Mats Merckoll

Bachelor førskolelærer Dronning Mauds Minne Høgskolen uteksaminert 2010. Jobbet i barnehage siden 2003. Styrer siden august 2019. Bor i Sandefjord, gift og datter på 12 år. Videreutdanning i veiledning og lederutdanning for styrere på hhv. USN og OsloMet.

37 07 16 93
tillas@laringsverkstedet.no

Tillas Naturbarnehage

Fokusområde for Tillas Naturbarnehage

I Tillas bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har RETT...

I Tillas bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har RETT til medvirkning. Dette krever at voksne er reflekterte, tilstede og anerkjenner det barna kommer med. Derfor er vi medskapere til barnas hverdag. Barns utvikling og læring skjer gjennom leken.

Medskaperen har et ansvar i å tilrettelegge for gode lekemiljøer. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Vi setter mestring i naturen og bruk av naturen høyt. Men det betyr ikke at vi bare er ute og bare er på tur. Det betyr at vi benytter oss mer av naturen en hva mer konvensjonelle barnehager gjør, men vi har også et ansvar for å sørge for at vi imøtekommer barnas behov. Og de har ikke behov for å være ute eller på tur hele dagen. De vil leke de 😁 Om det er inne eller ute spiller egentlig ingen rolle for dem. Men vi føler at naturen som leke- og læringsarena er unik, og har derfor valgt å benytte oss av den.

Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet.

Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Avdelinger

Ekornredet

12 barn

Bikuben

12 barn

Revehiet

13 barn

2 - 4 år

Bjørnehiet

13 barn

4 - 6 år

Ulvehula

11 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Tillas Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet