Knerten Føynland

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:15 — 16:45

 • 62 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet avd. Knerten Føynland har 60 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi holder til i nye moderne lokaler med nærhet til skog, strand, fjell og by. Vi ønsker at barna forlater barnehagen med gode naturopplevelser, vennskasrelasjoner, sosialkompetanse og en ryggsekk med gode verdier til grunn, alt i samarbeid med foreldrene. I Knerten bruker vi begrepet medskaper istedenfor voksenrollen, da det for oss sier mer om hvordan vi som voksne tilrettelegger sammen med barn.

Knerten Føynland har også en spesialpedagog i 100% stilling med sertifisering i COS-Parenting. COS-P kan brukes som en del av veiledning ovenfor personalet og foreldre.

Fokusområde for Knerten Føynland

I Knerten Føynland bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har...

I Knerten Føynland bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har RETT til medvirkning. Dette krever at voksne er reflekterte, tilstede og anerkjenner det barna kommer med. Derfor er vi medskapere til barnas hverdag. Barns utvikling og læring skjer gjennom leken.

Medskaperen har et ansvar i å tilrettelegge for gode lekemiljøer. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer.

Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet.

Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.


Avdelinger

Nord

14 barn

Vest

12 barn

1 - 2 år

Sør

18 barn

2 - 5 år

Øst

18 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Knerten Føynland

Dokumenter fra Læringsverkstedet