Velkommen til Knerten Føynland barnehage

Læringsverkstedet avd. Knerten Føynland har 60 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi holder til i nye moderne lokaler med nærhet til skog, strand, fjell og by. Vi ønsker at barna forlater barnehagen med gode naturopplevelser, vennskasrelasjoner, sosialkompetanse og en ryggsekk med gode verdier til grunn, alt i samarbeid med foreldrene. I Knerten bruker vi begrepet medskaper istedenfor voksenrollen, da det for oss sier mer om hvordan vi som voksne tilrettelegger sammen med barn.

Bjørnene er barnehagens skolestartere. Bjørnehiet er en definert uteavdeling, og har siste året utendørs med oppmøtested i mini-Knerten.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Tillas vei 23,3132 Husøysund
Vis i kart

37071693
knerten.foynland@laringsverkstedet.no

60 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Knerten Føynland Naturbarnehage

Se dokument "Hva betyr naturbarnehage for oss", lengre ned på siden 💚

Fokusområde for Knerten Føynland barnehage

I Knerten Føynland bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har...

I Knerten Føynland bruker vi begrepet «medskaper» istedenfor «voksenrollen» da det for oss sier noe mer om hva som er vår rolle sammen med barna. Barnehageloven sier at barna har RETT til medvirkning. Dette krever at voksne er reflekterte, tilstede og anerkjenner det barna kommer med. Derfor er vi medskapere til barnas hverdag. Barns utvikling og læring skjer gjennom leken.

Medskaperen har et ansvar i å tilrettelegge for gode lekemiljøer. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Vi setter mestring i naturen og bruk av naturen høyt. Men det betyr ikke at vi bare er ute og bare er på tur. Det betyr at vi benytter oss mer av naturen en hva mer konvensjonelle barnehager gjør, men vi har også et ansvar for å sørge for at vi imøtekommer barnas behov. Og de har ikke behov for å være ute eller på tur hele dagen. De vil leke de 😁 Om det er inne eller ute spiller egentlig ingen rolle for dem. Men vi føler at naturen som leke- og læringsarena er unik, og har derfor valgt å benytte oss av den.

Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet.

Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Avdelinger

Ekornredet

11 barn

2 - 3 år

Bikuben

10 barn

Revehiet

26 barn

3 - 4 år

Bjørnehiet

13 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Knerten Føynland barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet