Geitspranget Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 16.30

 • 0 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  ,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Felles for små og store i Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage er at vi alle har en positiv holdning til det å være ute og bruke naturen som læringsarena. Vi brenner for konseptet vårt og mener barna har alt å vinne på å være mye ute. Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.Vi har opparbeidet en naturleikeplass med bl.a. gapahuker, grillhytte, bålplass med benker rundt, balansetau, hengedisser, et ”utsiktstårn” og mye mer. Uteområdet er i stadig utvikling avhengig av barnas ønsker og behov.

Avdelinger/baser

Killingen

Geita

Bukken 2

Bukken 1

6 årsklubben

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk