Åsane gårds og friluftsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 88 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen ligger i landlige omgivelser på Hjortland i Åsane.Rundt barnehagen er det skog som er velegnet til korte og lengre utflukter. På barnehagens eiendom renner det en bekk med vadeplass som er flott til vann lek. Vi har Lavo som er flittig brukt,og inne på område har vi en markert bålplass. I tillegg har vi et fjøs med dyr. Fem dager i uken bytter avdelingene på å ta ansvar for gårdsdriften. Meningen med fjøset er at alle barna skal få være med på og aktivt delta i den daglige driften og stell av dyrene. Lenger inne i Hjortlandsdalen ligger gårder som har hester, kyr og andre dyr som vi ikke har i barnehagen. Dette gir oss muligheter til å ha kontakt med flere dyr enn baregårdsdyrene i barnehagen. Høsten 2003 var vi den første barnehagen i Norge som tok i bruk buss i den daglige driften for å kunne gi barna og de ansatte en mer spennende og variert hverdag. Bussen er spesialinnredet og har toalett, sittegrupper med bord i mellom, egen plass til sekker og utstyr inne i bussen og kjøkken bak i bussen. Bussen gir barnehagen en unik mulighet til å oppsøke arenaer vi ikke har i vårt nærmiljø.

Avdelinger

Lønn

13 barn

1 - 3 år

Bjørk

13 barn

Furu

19 barn

3 - 5 år

Lerk

13 barn

1 - 2 år

Låven

19 barn

3 - 5 år

Vognhuset

11 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Åsane gårds og friluftsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet