Læringsverkstedet Åsane Gårds- og friluftsbarnehage

Velkommen til Åsane Gårds- og friluftsbarnehage

Barnehagen ligger i landlige omgivelser på Hjortland i Åsane.Rundt barnehagen er det skog som er velegnet til korte og lengre utflukter. På barnehagens eiendom renner det en bekk med vadeplass som er flott til vann lek. Vi har Lavo som er flittig brukt,og inne på område har vi en markert bålplass. I tillegg har vi et fjøs med dyr. Fem dager i uken bytter avdelingene på å ta ansvar for gårdsdriften. Meningen med fjøset er at alle barna skal få være med på og aktivt delta i den daglige driften og stell av dyrene. Lenger inne i Hjortlandsdalen ligger gårder som har hester, kyr og andre dyr som vi ikke har i barnehagen. Dette gir oss muligheter til å ha kontakt med flere dyr enn gårdsdyrene i barnehagen.

Våren 2019 fikk vi en 17-seter minibuss, bussen tar store og små med på tur, aktiviteter og opplevelser utover vår egen barnehage og nærområde. Bussen gir oss muligheter til å delta på kulturtilbud i bydelen vår Åsane, men også i byen vår. Samtidig gir den oss muligheter for å ha et nært samarbeid med Våganeset barnehage som ligger på Åstveit. Våganeset barnehage har et maritimt konsept i tillegg til friluftsliv. Når vi er to samarbeidsbarnehager med ulike konsept, kan vi dra nytte av hverandres fokusområder som gård og båt/sjøliv. Dette gir oss en variert og spennende hverdag.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Hjortlandsvegen 61,5135 Flaktveit
Vis i kart

93434772
asane@laringsverkstedet.no

92 barn
6 avdelinger
33 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Åsane Gårds- og friluftsbarnehage

Friluftsliv Vi er så heldige at vi har skogen og nydelige turområder som nærmeste nabo, og det er lett å tilpasse turer til små eller store, sol, regn, snø, sprek...

Friluftsliv

Vi er så heldige at vi har skogen og nydelige turområder som nærmeste nabo, og det er lett å tilpasse turer til små eller store, sol, regn, snø, sprek tur eller utforskingstur. Det er ikke et mål å gå lengst mulig og finne nye turmål hver gang, det er like spennende å besøke de samme plassene om og om igjen. I barnehagen har vi fokus på å være mest mulig ute, og helst utenfor gjerdene. Vi tenker at alt det som tradisjonelt er inne-aktiviteter også kan tilrettelegges ute. Vi skal kunne bruke naturen og det den har å by på av opplevelser og spenning. I nærområdet vårt har vi bygget opp lavvoer og gapahuker vi kan gå til. Mange korte og lange turer er en selvfølge i barnehagen. Alle turer blir lagt opp etter barnas evner og forutsetninger, slik at alle opplever mestringsfølelse og får en positiv opplevelse.

Gjennom å være ute store deler av året får barna erfaringer om hva slags klær de trenger for at de ikke skal fryse eller bli våte. Gode klær er en forutsetning for å få positive opplevelser ute. Vi tror på at det beste for barnet er et variert og utfordrende miljø som vi finner i naturen. Derfor har vi tatt et bevisst valg på at vi ønsker minimalt med lekeapparater inne på barnehagens område. Naturen stimulerer leken og den motoriske utviklingen. Her finnes det utfordringer for alle. Barna styrer selv leken og utfordringen etter sitt eget nivå. Vi voksne er med på å oppmuntre barna til å våge å utfordre seg selv.

Når vi er ute i naturen skal vi voksne bidra til gode opplevelser og undring over det vi ser ute. Vi har og som mål at barna skal lære å ferdes forsiktig i naturen og få en begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling.

Løyper: Gul løype, rosa løype.

Plasser i skogen: Revehiet, Kjetilsplassen, Indianerplassen, Furuplassen, Lønneplassen og LerkeplassenGården

Vi har et lite fjøs med forskjellige dyr i barnehagen. Meningen med fjøset er at barna skal få være med på og aktivt delta i den daglige driften og stell av dyrene. Fjøsstellet er fordelt på de ulike avdelingene. Fjøsstellet legges opp slik at alle barna kan delta ut i fra deres egne forutsetninger, og alle barn skal få oppleve mestringsfølelse. Ikke alle barn er like vant til dyr, da er det viktig for oss at de blir kjent med dyrene på sine egne premisser. Vi tar små steg av gangen slik at barna utvikler trygghet til dyrene.

Avdelinger

Lønn

13 barn

Bjørk

19 barn

3 - 6 år

Furu

19 barn

3 - 6 år

Lerk

13 barn

Låven

19 barn

3 - 6 år

Vognhuset

9 barn

Dokumenter fra Åsane Gårds- og friluftsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet