Velkommen til Atlantis barnehage

Atlantis barnehage er plassert i fine naturområder som gir et godt grunnlag for gode naturopplevelser og fysisk aktivitet. Umiddelbar nærhet til skogsområder og kysten gir et unikt utgangspunkt for vår hverdag. Vi jobber med temabaserte prosjekter i 1-2 måneder om gangen, og har små barnegrupper.
Barnehagen ønsker å sikre en god og trygg tilvenning for nye barn. I utgangspunktet er tilvenningen på tre dager, men vi tilpasser oss barnet og foreldrenes behov om det skulle være behov for mer. Vi har aldershomogene grupper slik at dagenes innhold tilpasses enkeltbarnas alder og utvikling.
Vi er trygge på at vår måte å jobbe på gir barna en innholdsrik hverdag, hvor enkeltbarnet blir møtt som det unikte mennesket det er i et fellesskap av opplevelser og vennskap.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Bentnesveien 57,6512 Kristiansund N
Vis i kart

37071651
atlantis@laringsverkstedet.no

74 barn
7 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 399,-

Jeg heter Erlend Hammerås Grødahl og har vært styrer i Læringsverkstedet Atlantis Barnehage siden 2016. Jeg er utdannet barnehagelærer på friluftlinja på Dronning Maud. Der har jeg også tatt videreutdanningen Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. Barn skal få oppleve læring gjennom mestring, friluftsliv, følelsen av å være en del av en gruppe, vennskap og tilstedeværende voksne. Gjerne gjennom dypdykkene og spennende prosjektarbeider som en rød tråd over lengre tid.

37071651
atlantis@laringsverkstedet.no

Erlend Grødahl

Fokusområde for Atlantis barnehage

Vårt fokus er trygghet og omsorg i et utviklende miljø. Læring gjennom mestring, deltakende voksne og friluftsliv er viktige verdier for oss.

Vårt fokus er trygghet og omsorg i et utviklende miljø. Læring gjennom mestring, deltakende voksne og friluftsliv er viktige verdier for oss.

Avdelinger

Sjøstjernan

9 barn

1 - 1 år

Tangloppan

9 barn

1 - 3 år

Kråkebollan

7 barn

2 - 3 år

Krabban

11 barn

3 - 3 år

Kræpsan

13 barn

3 - 5 år

Blekksprutan

12 barn

4 - 5 år

Steinbitan

13 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Atlantis barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet