Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage

Velkommen til Longum Naturbarnehage

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse! Verdiene er barna. Hos oss har vi stabile voksne som har høy grad av relasjonskompetanse. Vi har fokus på å hjelpe barna til å bli robuste inn i dagens og morgendagens samfunn. Selve barnehagen ligger i nydelige og rolige omgivelser i skogkanten, samtidig ligger vi sentralt ved E-18, fylkesvei 420 og gamle Kunnskapsparken ved Longum park. Det er flere faste turområder i nærmiljøet, noe som gir rom for friluftsopplevelser ved både skog og vann. Vi bruker de ressursene naturen har å by på, og fletter fysiske aktiviteter, estetikk og de andre fagområdene aktivt inn i bruken av naturen. Uteområdet vårt er stort og flott, og innbyr til allsidige aktiviteter ute i naturens frie rom. Vårt store og flotte uteområde består av opparbeidet hage og naturtomt. Her kan barna erfare og oppleve hvordan naturen i seg selv fungerer, som lekeunivers med uendelige muligheter, og også hvordan en aktiv hage kan være til glede og nytte. Våre dyrevenner har en stor og sentral plass. Når barna deltar i dyrestellet blir de kjent med geiter og høner. Inne i huset vårt er det trivelige rom og oppholdssteder, og ute har vi to koselige koier.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Hans Thornes vei 10,4846 Arendal
Vis i kart

94441025
longum@laringsverkstedet.no

51 barn
5 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 449,-

Styrer
Christel van der Zee - Tregde

Christel van der Zee - Tregde

I Longum Naturbarnehage har vi store frodige hager som vi tar vare på. Barna lærer hva som er forskjell på hage og friareal, de lærer navn på blomster og busker og de lærer å ta vare på de flotte opparbeidede områdene. Vi kan så og plante i kjøkkenhagene våre og høste når tiden er inne. Barna lærer å sette pris på og ta vare på blomster og vekster. I hagen kan vi se og lukte, men ikke plukke. I skogen kan vi både se, lukte og plukke.

Vi studerer småkryp og innsekter som bor i hagen vår, barna lærer å ta hensyn til dem. Bier og humler har sin plass i hagen og må få være i fred.

Hagestell er en del av hverdagen og barna er ivrige bidragsytere med trillebår, feiekost og spade. Når vi luker i hagen, klipper busker eller luker skvallerkål som vi deler raust med høner, haner og kaniner.

Dyra våre gir vi stell og omsorg. Det er spennende for de minste når kaninene og hønene kommer dem i møte i dyregården for å få litt godt. Ivrige barnehender plukker løvetann og kløver som dyra gjerne vil ha. I dyregården lærer barna empati, de lærer å ta hensyn til og til være rolige. Når de setter seg ned kommer dyra bort til dem for å hilse på. I samvær med dyra får barna verdifulle erfaringer med å være større enn noen, det gir ansvarsfølelse og mestringsfølelse når barna kan gjøre noe for dyra. I følge professor i etologi, Bjarne O. Braastad finnes det et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte samt i barnas psykologiske utvikling.

De største barna lærer å ta ansvar når de ivrig hjelper til å gjøre rent hos dyra, finne friskt vann og mat. Om morgenen, når vi slipper dem ut, blir vi noen ganger belønnet med deilige egg fra hønen som vi kan bruke til noe godt. Når vi har dyrestell og hagestell ønsker vi å gi barna rom for opplevelser, undring ettertanke og gode samtaler.

Fokusområde for Longum Naturbarnehage

I Longum Naturbarnehage har vi store frodige hager som vi tar vare på. Barna lærer hva som er forskjell på hage og friareal, de lærer navn på blomster og busker...

I Longum Naturbarnehage har vi store frodige hager som vi tar vare på. Barna lærer hva som er forskjell på hage og friareal, de lærer navn på blomster og busker og de lærer å ta vare på de flotte opparbeidede områdene. Vi kan så og plante i kjøkkenhagene våre og høste når tiden er inne. Barna lærer å sette pris på og ta vare på blomster og vekster. I hagen kan vi se og lukte, men ikke plukke. I skogen kan vi både se, lukte og plukke.

Vi studerer småkryp og innsekter som bor i hagen vår, barna lærer å ta hensyn til dem. Bier og humler har sin plass i hagen og må få være i fred.

Hagestell er en del av hverdagen og barna er ivrige bidragsytere med trillebår, feiekost og spade. Når vi luker i hagen, klipper busker eller luker skvallerkål som vi deler raust med høner, haner og kaniner.

Dyra våre gir vi stell og omsorg. Det er spennende for de minste når kaninene og hønene kommer dem i møte i dyregården for å få litt godt. Ivrige barnehender plukker løvetann og kløver som dyra gjerne vil ha. I dyregården lærer barna empati, de lærer å ta hensyn til og til være rolige. Når de setter seg ned kommer dyra bort til dem for å hilse på. I samvær med dyra får barna verdifulle erfaringer med å være større enn noen, det gir ansvarsfølelse og mestringsfølelse når barna kan gjøre noe for dyra. I følge professor i etologi, Bjarne O. Braastad finnes det et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte samt i barnas psykologiske utvikling.

De største barna lærer å ta ansvar når de ivrig hjelper til å gjøre rent hos dyra, finne friskt vann og mat. Om morgenen, når vi slipper dem ut, blir vi noen ganger belønnet med deilige egg fra hønen som vi kan bruke til noe godt. Når vi har dyrestell og hagestell ønsker vi å gi barna rom for opplevelser, undring ettertanke og gode samtaler.

Avdelinger

Alver

10 barn

2 - 3 år

Småtroll

14 barn

3 - 4 år

Troll

12 barn

4 - 5 år

Tusser

9 barn

1 - 2 år

Vetter

6 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Longum Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet