Læringsverkstedet Tønsåsen Naturbarnehage

Velkommen til Tønsåsen Naturbarnehage

Læringsverkstedet Tønsåsen Naturbarnehage er en barnehage med plass til ca 65 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen sto ferdig i 2009, og ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Tønsåsen i Lånke. Vi er en naturbarnehage inspirert av Reggio Emilia pedagogikken.

Ved spørsmål; Kontakt styrer Mona Skjervold på telefon: 470 23 119

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Dyvasvegen 77,7517 Hell
Vis i kart

47023119
tonsasen@laringsverkstedet.no

66 barn
3 avdelinger
26 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 518,-

Styrer
Mona Skjervold

Mona Skjervold

Fokusområde for Tønsåsen Naturbarnehage

Hvordan lærer barn? Hvis du skal bli god til noe må du trene! Hvis du skal trene må du ha mulighet for å delta i samspill med andre. Deltakelse og...

Hvordan lærer barn? Hvis du skal bli god til noe må du trene! Hvis du skal trene må du ha mulighet for å delta i samspill med andre. Deltakelse og medvirkning er derfor sentrale verdier for oss på Tønsåsen. Barn undrer seg og lurer på mye rart, men vi tror også at barn trenger noe fysisk og håndgripelig til hjelp, før de kan tenke abstrakt (inne i hodet). Vi forsøker derfor å tilby et mangfold av materiale, verktøy som kan undersøkes. Naturen er full av udefinerbart materiale som setter fantasien i sving og som hjelper barn å utforske verden med alle sine sanser, og derfor foregår mesteparten av det pedagogiske arbeidet på Tønsåsen utendørs. I tillegg til dette trenger barn noen å lære av! Når man står fast og ikke får til, er det kjekt å ha en "fiffig kompis", en som kan vise deg. Det styrker også barns selvfølelse og få lov til å være den "fiffige kompisen". Barn (og voksne) er gode på ulike ting, vi ser derfor på ulikhet som en ressurs. Når barn opplever at det er bra at vi er ulike, vil dette forhåpentligvis forebygge mobbing og diskrimminering. Nysgjerrige voksne som beriker barnas dag med utfordringer, er også viktig! Vi må vise barna at det finnes noe å strekke seg etter. Uten utfordringer blir dagen kjedelig, og dette reagerer barn på. Tid og rom til lek og meningsfulle og utforskende aktiviteter står derfor sentralt hos oss! For å kunne gi barn utfordringer trenger vi å forstå hvordan barn tenker - og hva det er de forsøker å fostå. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi mange former for dokumentasjon. Vi beskriver HVA og HVORDAN barn gjør - tolker, reflekterer og analyserer, og forsøker å finne ut hvordan barn tenker, og gir dem nye utfordringer basert på dette. Sist, men ikke minst, gir vi dokumentasjonen tilbake til barna. Dette gjør vi for at de skal huske og reflektere over hva de har vært med på. På denne måten blir barnas egen læring synliggjort, og selvfølelsen styrket! "Jeg tror at noe av det aller viktigste er at ansatte i barnehagen oppmuntrer til undring og utforsking. At de oppmuntrer til å lete etter svar. Til å forstå at det ikke handler om rett eller galt svar, men om å prøve ut flere muligheter.Og ikke minst oppmuntre til at barna skal prøve selv. Det er så lett for oss voksne å vise barn hvordan ting "skal" gjøres. Evnen til å være kreativ, er en av de mest verdifulle og fantastiske evnene vi mennesker har. Derfor er fantasi viktigere enn kunskap!" Fredrik Hälen

Avdelinger

Litjkleiva

19 barn

1 - 1 år

Storkleiva

24 barn

2 - 4 år

Skogen

23 barn

4 - 6 år

Dokumenter fra Tønsåsen Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet