Læringsverkstedet Knøttene Idrettsbarnehage

Velkommen til Knøttene Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Knøttene Idrettsbarnehage har to hus/baser som ligger i hvert sitt boligområde på Verdal. Nært Verdal sentrum og Verdalsøra skole, i boligfeltet Melan, ligger base Melan, mens 5 km fra sentrum, nærmere bestemt på Trones, ligger base Trones.

Knøttene, base Melan: På Melan har vi fem aldershomogene barnegrupper.Vi har fokus på friluftsliv og er mye ute i friskluft, både rundt barnehagen, på vår egen naturleikeplass "Knøtteskogen", turer til andre områder i næmiljøet og på turer lengre unna. De to eldste gruppene (Barskingan og Sprættertan) har to faste turdager i uka. Ræseran (3-åringan) har en fast turdag, mens Grommingan prøver å komme seg på minst en tusletur i uka. I utetiden fordeler vi oss slik at det alltid er en gruppe som er utenom barnehagens eget uteområde. Vi har to lavvoer og en gamme slik at på turdager med "dårlig" vær (og ellers) har vi mulighet til å komme oss inn og varme oss. Basens åpningstid er mellom kl. 06.15 og 16.45. Vi har tilsammen ca 110 barnehageplasser fordelt på tre etager. De yngste barna (1 og 2 åringene / Knøttisan og Grommingan) er skjermet i en egen etage - helt for seg selv. Barnehageåret 2010 - 2011 ble alle ansatte kurset i "De utrolige årene". Seks av pedagogene har også blitt kurset i dinosaurskolen som vi tidligere har gjennomført på noen grupper. Nå tar vi deler av dinosaurskolen inn i temaet Hjertekultur hos de tre største aldersgrupper.

Knøttene, base Trones: På Trones har vi to avdelinger. En 0 - 3 årsavdeling og en 3 - 5 årsavdeling. Innad i avdelingene deler vi barna mye inn i aldershomogene grupper, og hver aldersgruppe har sine gruppenavn (som er de samme som på base Melan). Vi er opptatt av at barna får et aktivt uteliv. Vi ønsker at barn skal få gode opplevelser ute sammen med andre barn og voksne. Vi har to faste turdag i uka for de to største aldersgruppene på storbarn, og en for 3-åringen. På småbarn prøver vi også å få til en turdag i uka, ut fra barnas alder og behov. Denne turen er kortere enn på storbarn, og vi vurderer været i større grad før vi går på tur. Rundt basen på Trones har vi fine naturområder med både skog og sjø. Stiklestad golfklubb ligger like ved, og utom golfsesongen kan vi boltre oss på den stor golfbane både til fots, på ski og med akebrett. Basens åpningstid er mellom kl. 6.30 - 16.45. På Trones ble vi ferdig kurset i "De utrolige årene" i januar 2014, og har deler av dinosaurskolen inn i temaet Hjertekultur.

På Knøttene ønsker vi en atmosfære der alle blir inkluderte, og der vi alle har omsorg for hverandre – en Hjertekultur. Hjertekulturen representerer en betydningsfull del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn til enhver tid møter i barnehagen. Et godt læringsmiljø i barnehagen legger grunnlaget for god utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Gjennom hele dagen jobber vi aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd. Vi er opptatt av at både barn og foreldrene skal føle seg velkommen i vår barnehage. Alle skal møte et omsorgsfullt og kompetent personale, hvor vi vektlegger et godt samarbeid. For å opprettholde en god relasjon ønsker vi å lytte til foreldrenes erfaringer. Vi jobber kontinuerlig med hjertekulturen, og ikke bare når det oppstår problemer.

Vi er en fullkostbarnehage som serverer alle måltider i barnehagen. I Et godt måltid blir barna tilbudt et allsidig kosthold. Vi er opptatt av at maten vi servere barna skal være laget fra bunnen av, smake godt, være av gode råvarer og inneholde den næringen barna trenger. Barn i barnehagealder er veldig aktiv og trenger «riktig energi». Det er vi voksne som har i oppgave presentere god og riktig mat for barna, vi er både viktige rollemodeller og har stor påvirkningskraft.

Mandag — Fredag 06:15 — 16:45

Dag Ringsons Gate 10,7654 Verdal
Vis i kart

95072192
knottene@laringsverkstedet.no

124 barn
7 avdelinger
48 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Marit Elisabeth Stene

Fokusområde for Knøttene Idrettsbarnehage

Friluftsliv er et av de største satsingsområdene ved Læringsverkstedet Knøttene. Lang erfaring har vist at det å være på tur er bra både for barn og voksne. Da er det...

Friluftsliv er et av de største satsingsområdene ved Læringsverkstedet Knøttene. Lang erfaring har vist at det å være på tur er bra både for barn og voksne. Da er det viktig med mange, gode og populære turmål både sommer og vinter. Vi er så heldige og bo i en kommune der det er mange og gode turmål fra før, samtidig som vi har fått i stand noen selv. Ting som vi legger stor vekt på er allsidige turmål, passe avstand, at ungene skal lære litt når de er på tur, og at ungene trives og har det moro slik at de får lyst til å være med oss neste gang. Når barna er på tur, får de god trening i det å gå på tur! Her synes vi det er viktig at også foreldrene er med og motiverer barna til dette. Vi må tåle at ungene våre er litt slitne en gang i blant. Tenk på den selvtilliten barna får når de har klart å nå målet. De store fordelene vi ser med å være med på tur er blant annet: Ungene blir glade i naturen, mindre konflikter, bedre motorikk (noe som øker selvtilliten), mindre utsatt for sykdom, utviklet kreativitet, økt konsentrasjonsevne og selvstendighet og at ungene holder seg i god fysisk form. Selv om vi vektlegger frileiken på turer, motiverer også barna til å observere det de sanser (se, lytte, berøre, lukte) Ved ordtaket "kjennskap er vennskap" i ryggen, ser vi det som særdeles viktig at ungene får anledning til å møte naturen - gjøre oppdagelser og erfaringer med alle sanser, i ro og mak og ut fra egne forutsetninger. Vi ønsker å lære dem å bli glad i naturen og lære å ta vare på naturens mangfold. På turer legger vi stor vekt på frileik. Her kan barna velge fritt mellom "fjellklatring", snekring, rolleleik, etc. Vi har ikke med oss leiker på tur, men bruker det vi finner i naturen. Unntaket er fotball på steder der det er egnet for det og litt strandutstyr (bøtter og spader) når vi er på stranda. Ved hjelp av en pinne har barna både spade, pistol og røreredskap. Det er bare fantasien som setter begrensninger, og den utvikler seg når vi er på tur.

Avdelinger

Barskingan

25 barn

5 - 7 år

Grommingan

19 barn

2 - 2 år

Knøttisan

13 barn

Krabban

10 barn

1 - 3 år

Ræseran

23 barn

3 - 4 år

Sjøstjernan

21 barn

3 - 6 år

Sprættertan

13 barn

4 - 4 år

Dokumenter fra Knøttene Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet