Velkommen til Knøttene barnehage

Knøttene Melan: På Melan har vi fem aldershomogene barnegrupper.Vi har fokus på friluftsliv og er mye ute i friskluft, både rundt barnehagen, på vår egen naturleikeplass "Knøtteskogen", turer til andre områder i næmiljøet og på turer lengre unna. De to eldste gruppene (Barskingan og Sprættertan) har to faste turdager i uka. Ræseran (3-åringan) har en fast turdag, mens Grommingan prøver å komme seg på minst en tusletur i uka. I utetiden fordeler vi oss slik at det alltid er en gruppe som er utenom barnehagens eget uteområde. Vi har to lavvoer og en gamme slik at på turdager med "dårlig" vær (og ellers) har vi mulighet til å komme oss inn og varme oss. Basens åpningstid er mellom kl. 06.15 og 16.45. Vi har tilsammen ca 110 barnehageplasser fordelt på tre etager. De yngste barna (1 og 2 åringene) er skjermet i en egen etage - helt for seg selv. Barnehageåret 2010 - 2011 ble alle ansatte kurset i "De utrolige årene". Seks av pedagogene har også blitt kurset i dinosaurskolen som vi tidligere har gjennomført på noen grupper. Nå tar vi deler av dinosaurskolen inn i hjerteprogrammet hos de tre største aldersgrupper.

Knøttene Trones: På Trones har vi to avdelinger. En 0 - 3 årsavdeling og en 3 - 5 årsavdeling.Vi er opptatt av at barna får et aktivt uteliv. Vi ønsker at barn skal få gode opplevelser ute sammen med andre barn og voksne. Vi har en fast turdag i uka for storbarn. På småbarn prøver vi også å få til en turdag i uka, ut fra barnas alder og behov. Denne turen er kortere enn på storbarn, og vi vurderer været i større grad før vi går på tur. Rundt basen på Trones har vi fine naturområder med både skog og sjø. Stiklestad golfklubb ligger like ved, og utom golfsesongen kan vi boltre oss på den stor golfbane både til fots, på ski og med akebrett. Basens åpningstid er mellom kl. 6.30 - 16.45. På Trones ble vi ferdig kurset i "De utrolige årene" i januar 2014, og har deler av dinosaurskolen inn i hjerteprogrammet.

Mandag — Fredag 06:15 — 16:45

Dag Ringsons Gate 10,7654 Verdal
Vis i kart

95072192
knottene@laringsverkstedet.no

130 barn
7 avdelinger
48 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Knøttene barnehage

Friluftsliv er et av de største satsingsområdene ved Læringsverkstedet Knøttene, base Melan. På base Trones er vi også opptatt av friluftsliv, men har hovedfokus på et aktivt uteliv. Lang erfaring...

Friluftsliv er et av de største satsingsområdene ved Læringsverkstedet Knøttene, base Melan. På base Trones er vi også opptatt av friluftsliv, men har hovedfokus på et aktivt uteliv. Lang erfaring har vist at det å være på tur er bra både for barn og voksne. Da er det viktig med mange, gode og populære turmål både sommer og vinter. Vi er så heldige og bo i en kommune der det er mange og gode turmål fra før, samtidig som vi har fått i stand noen selv. Ting som vi legger stor vekt på er allsidige turmål, passe avstand, at ungene skal lære litt når de er på tur, og at ungene trives og har det moro slik at de får lyst til å være med oss neste gang. Når barna er på tur, får de god trening i det å gå på tur! Her synes vi det er viktig at også foreldrene er med og motiverer barna til dette. Vi må tåle at ungene våre er litt slitne en gang i blant. Tenk på den selvtilliten barna får når de har klart å nå målet. De store fordelene vi ser med å være med på tur er blant annet: Ungene blir glade i naturen, mindre konflikter, bedre motorikk (noe som øker selvtilliten), mindre utsatt for sykdom (vi erfarer ofte at astmatikere kan redusere på medisinen), utviklet kreativitet, økt konsentrasjonsevne og selvstendighet og at ungene holder seg i god fysisk form. Selv om vi vektlegger frileiken på turer, motiverer også barna til å observere det de sanser (se, lytte, berøre, lukte) Ved ordtaket "kjennskap er vennskap" i ryggen, ser vi det som særdeles viktig at ungene får anledning til å møte naturen - gjøre oppdagelser og erfaringer med alle sanser, i ro og mak og ut fra egne forutsetninger. Vi ønsker å lære dem å bli glad i naturen og lære å ta vare på naturens mangfold. På turer legger vi stor vekt på frileik. Her kan barna velge fritt mellom "fjellklatring", snekring, rolleleik, etc. Vi har ikke med oss leiker på tur, men bruker det vi finner i naturen. Unntaket er fotball på steder der det er egnet for det og litt strandutstyr (bøtter og spader) når vi er på stranda. Ved hjelp av en pinne har barna både spade, pistol og røreredskap. Det er bare fantasien som setter begrensninger, og den utvikler seg når vi er på tur.

Avdelinger

Barskingan

19 barn

4 - 6 år

Grommingan

24 barn

2 - 2 år

Knøttisan

20 barn

1 - 1 år

Krabban

10 barn

1 - 3 år

Ræseran

12 barn

2 - 3 år

Sjøstjernan

21 barn

3 - 6 år

Sprættertan

24 barn

3 - 4 år

Dokumenter fra Knøttene barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet