Knøttene Naturbarnehage - Kontakt

Åpningstider

Åpent mellom 06:15 — 16:45
Dag Ringsons gate 10, Verdal, Norge

Base Trones

Åpent mellom: 06:30 - 16:45

Avdelinger

Barskingan

Sprættertan

Ræseran

Grommingan

Knøttisan

Sjøstjernan

Krabban

Medarbeidere

Marit Elisabeth Stene

Styrer

Paul Helge Sagøy

Pedagogisk leder Ræseran

Kari-Anne Myhre

Pedagogisk leder Knøttisan

Kristoffer Lyng Malmo

Permisjon

Marit Austad

Pedagogisk leder Sjøstjernan

Hege Kolsrød Sagvold

Pedagogisk leder Knøttisan

Inge Dretvik

Pedagogsik leder Barskingan

Mari Stormo

Fagarbeider Barskingan

Therese Haugan

Barne- og ungdomsarbeider Ræseran og Grommingan

Karianne Løvold

Pedagogisk leder Ræseran og spesialpedagog

Rita Rydning

Pedagogisk leder Krabban

Anne Berit Austad

Pedagogisk leder Barskingan

Marita Lyng Malmo

Pedagogsik leder Sprættertan

Anne Mette Bjørnmelen

Fagarbeider Knøttisan

Marte Blybakken

Assistent Grommingan

Tone Granheim

Assistent Knøttisan

Hanne Wechsung

Pedagogisk leder Sprættertan

Ina Molde

Pedagogisk leder Grommingan

Toril Vada

Pedagogisk leder Grommingan

Fredrik Jørpeland

Pedagogisk leder Sprættertan

Toril Westerfjell

Assistent Knøttisan

Ole Magnus Svendgård

Vikar

Hanne Sund Ravlo

Pedagogisk leder Ræseran

Nina Stamnes Myhr

Pedagogisk leder Knøttisan

Nina Hårnes

Assistent Knøttisan

Nina Louise Holthe

Vikar

Nina Antonie Solli

Permisjon

Berit Haga

Pedagogisk leder Sjøstjernan

Maja Kirkholt Myhre

Barne- og ungdomsarbeider Sjøstjernan

Lene Jacobsen

Vikar

Emilie Kjesbu

Vikar

Frida Albertsen

Pedagogisk leder Krabban

Ingunn Musum

Barnehagelærer Sjøstjernan

Lena Sellæg

Barnepleier Krabban

Inger Aksnes Sund

Merkantil leder

Marit Austad

Pedagogisk leder Sjøstjernan og styrerassistent base Trones

Inga Marie Dypdal

Assistent Knøttisan og Ræser + kjøkken

Ingrid Sagvold

Fagarbeider Krabban

Ingar Isaksen

Assistent Sprættertan

Anita Svean

Pedagogisk leder Barskingan

Vanessa Haugen

Lærling Barskingan

Mads Morland

Lærling Sprættertan

Alfred Woll

Lærling Sprættertan

Renate Morland

Lærling Grommingan

Mia Jørås

Lærling Knøttisan

Andrea Rosvold

Lærling Krabban

Inger Haugmark

Kjøkken Melan

Frida Martine Aksnes Vada

Vikar

Caesarose Rocillo

Vikar

Kristine Elvebø

Vikar

Frida L Renå

Vikar