Læringsverkstedet Fana Gårds og Friluftsbarnehage

Velkommen til Fana Gårds og Friluftsbarnehage

Fana gårds og friluftsbarnehage åpnet sommeren 2009, og vi ble en del av Læringsverkstedet i Desember 2018.

Fana gårds og friluftsbarnehage ligger idyllisk til lengst inne i Sædalen ved foten av byfjellene. Vi er omringet av nydelig natur, og har flotte turområder like utenfor gjerdet. Vi er en gårds- og friluftsbarnehage, noe som vil si at vi har hovedfokus på gårdsdrift og friluftsliv. Vi har også et eget fjøs med dyr som tilhører barnehagen. Meningen med fjøset er at alle barna skal få være med på, og aktivt delta i den daglige driften av fjøset og stell av dyrene. Vi ønsker å gi barna muligheten til å ta del i alle prosessene knyttet til gårdsdriften og dyrene våre. Hos oss er vi mer ute enn inne, og vi har som mål at barna våre skal få et naturlig, positivt og trygt forhold til områdene rundt barnehagen. Vi har egen lavvo med ovn, og ulike naturlekeplasser og rasteplasser i skogen rundt barnehagen, som vi bruker mye.

I tillegg til Læringsverkstedets visjon har vi også vår egen visjon «Nærhet til livet», som handler om å ha tid til å undre seg sammen med barna, mens vi vektlegger øyeblikkene og barndommens egenverdi. For oss er det viktig at barna føler trygghet og nærhet til andre barn og voksne, dyrene våre og naturen rundt oss.

Visjonen vår illustreres fint i et dikt som en tidligere ansatt, Henrik Hellevik, har skrevet:

Nærhet til livet

Røde roser i barnekinn

Lyser sterkt når de kommer inn i varmen

Mednye erfaringer på armen.

Livslang læring begynner her

Mellom krøtter og furutrær

I Utkanten av skogen.

Vi setter ned plogen, slenger uti snøret

For mangt et mysterium, letter vi på sløret

Første kapittel er vi med på å skrive

Med barnesinn, og NÆRHET TIL LIVET.

På gården vår har vi en variasjon av bruksdyr og selskapsdyr, sammen med parsellhage, eple- og plommehage, hes, plantekasser osv. Vi henter egg, vi lager mat, vi planter og kultiverer, slår og hesjer gress/høy, høster frukt og grønnsaker, steller og ordner i fjøset med dyrne våre og har fokus på at vi skal ta vare på naturen og ressursene den byr på, og sist men ikke mist, at barna og dyrene våre skal ha det godt.

Gjennom omgang med dyr vil barna blandt annet:

- Utvikle empati, selvtillit og trygghet

- Få omsorg og ansvarsfølelse, gjennom foring og stell

- Utvikle kunnskap om dyrenes behov

- Oppleve mestring og felles opplevelser

- Lære seg å omgås og å respektere dyr

Vi er på facebook og Instagram så sjekk gjerne ut der om du vil ha mer bilder av hva vi holder på med.
Facebook: "Læringsverkstedet Fana gårds og friluftsbarnehage"
Instagram: "gaardsbarnehagen"
Vi blir veldig glad om du følger oss.

Les gjerne mer om oss og vårt gjeldende årstema i Årsplanen vår, som du kan laste ned nederst på siden!

Ikke nøl med å ta kontakt for en hyggelig prat om barnehagen vår.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Nye sædalsveien 188,5099 Bergen
Vis i kart

99565961
fana@laringsverkstedet.no

127 barn
8 avdelinger
31 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Anna Louise Darlington

Anna Louise Darlington

Styrer Anna Louise Darlington har 15 års variert erfaring fra barnehage, og har vert styrer i Fana siden 2021. Med førskolelærerutdanning i bunn har hun i ettertid bygget på utdanningen med flere utdanningsløp, kurs og kompetanserekker. Som pedagog er hun levende opptatt av barn og barndom. Hun jobber i barnehage for å kunne skape en god barndom for flest mulig av våre barn, og for at alle barn skal få kjenne seg verdifull og elsket. Hun er styrer, for å få være med å tilrettelegge for at gode pedagoger, fagarbeidere og assistenter skal kunne se hvert barn og gjøre deres hverdag lærerik, innholdsrik, verdifull og fylt med gode relasjoner, gode minner og kjærlighet. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe ang barnehagen, barnehageplass eller annet. Velkommen til oss i Fana!

99565961
fana@laringsverkstedet.no

Lek og læring, med nærhet til livet!

Konseptet vårt – Nærhet til livet
Vår lokale visjon «Nærhet til livet» er sentral i vår hverdag og vårt konsept. Som friluftsbarnehage ønsker vi å være mye ute i nærområdet og utforske det nærmiljøet har å by på. Aktivt gjennom uken ønsker vi å bruke de arenaene vi har for å gi barnegruppen gode opplevelser i naturen. Barna skal få utforske og sanse med kroppen ift vær og natur. Småbarnsavdelingene våre bruker det umiddelbare nærmiljøet mye i sin hverdag, og barna får erfaringer med å sove ute i naturen. Smukk, kos og sovepose pakkes i sekken, og barna ligger tett i tett i ett med naturen.


Gjennom tur, aktiviteter og utefrokost er fokuset vårt at vi skal videreføre gode verdier knyttet til natur og friluftsliv. Samtidig skal vi bruke fjøset og gårdskonseptet vårt til å danne gode verdier og omsorg rundt dyrevelferd. Vi legger stor vekt på at dette skal være lystbetont og gi barna gode opplevelser og erfaringer i møte med naturen. Enhver tur og hvert øyeblikk skal være fylt med positive opplevelser. Et sentralt virkemiddel i vårt arbeid med friluftsliv er bål. Vi bruker det som varmekilde, som en kilde til matlaging og som samlingspunkt. Å sitte samlet rundt bålet gir en magisk stemning som bidrar til gode opplevelser ute i naturen for små og store.

Barna våre får ta del i kretsløpet, og lære om «Livets sirkel». Fra nyfødt lam til merking, klipping og tilslutt partering. Prosessen fra egg til kylling og til høne. Vi ønsker å videreføre kunnskap om dyrenes livssyklus og ha fokus på hvordan vi kan ivareta dyrenes velferd og gi dem ett godt liv under deres tid i barnehagen vår. Vi ønsker at barna i barnehagen vår skal vokse opp med positive og gode minner og erfaringer knyttet til gårds og friluftsliv. Vårt håp er at dette bidrar til å forme robuste og gode medmennesker.

Lekende læring – Med naturen som arena

Vi som gårds- og friluftsbarnehage er opptatt av å se mulighetene for å dra pedagogikken med ut i naturen. Vi ønsker å lære barna å bli glade i naturen, slik at de vil verne om den. Vi er opptatt av at barna skal få erfare hvordan naturen endrer seg til de ulike årstidene, og vi har fokus på å gi dem mange gode opplevelser utendørs, uavhengig av vær og vind.

Med vår visjon «nærhet til livet», ønsker vi å være en motvekt til hverdagens travle og fylte dager – med god tid til leken, utforskingen, barns opplevelser, spørsmål og tanker. Vi vil at barna skal oppleve at vi er nær dem. Naturen gir oss unike rammer og muligheter for å ta del i barnets opplevde verden, og gir gode forutsetninger for å delta i barnets undring og utforsking. Aktive, tilstedeværende og engasjerte voksne ivaretar barnets behov for trygghet og støtte i lek, lærings- og utforskingsprosesser. Ute i naturen skapes det godt samhold rundt felles opplevelser, noe som igjen bidrar til god språkutvikling og stimuli. Det er mer frihet, mer tid, færre begrensninger, mer plass, mindre konflikter, og alle får oppleve mestring ut i fra sitt eget utviklings- og modningsnivå.

For oss er leken i naturen noe av det viktigste. Barn som får anledning til å leke i et variert utemiljø, får bedre motorikk, koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne enn barn uten slike muligheter. Barna får stimulert sin kreativitet og utviklet sine samarbeidsevner. Med naturen som læringsarena skaper vi et godt miljø for sanseopplevelser, kroppsbeherskelse og allsidig lek.

Gårdsliv i Fana.

Det å drive en gård er et omfattende arbeid som inneholder mange ulike oppgaver og aspekter som for eksempel: dyrehold, bygging, vedlikehold, dyrking, matlaging, vasking, rydding og tradisjonsformidling. Vi ønsker å lære barna om hvordan en gård ble drevet før og nå, og gi dem kunnskap om hvordan man kan nyttiggjøre råmaterialet som dyrene gir oss som f.eks: Ull, kjøtt, egg osv.

I fjøset har vi sauer, høns, kaniner og marsvin. Avdelingene har hver sin dag der de har ansvar for å stelle dyrene. Dyrene skal ha mat og vann, båsene skal rengjøres og barna får stelle og kose med dyrene. Barna får være med på alt som skjer i fjøset og lærer grunnleggende verdier som respekt, omtanke og empati for dyr. Oppgavene er alderstilpasset, slik at barna kan delta ut fra sine forusetninger og modenhetsnivå. Gårdslivet strekker seg lengre enn bare fjøset. Når vi går tur, tar vi med oss det vi finner av naturens grøde tilbake til gården og dyrene. Slik er de også forbundet med gården de dagene de ikke har fjøsansvar.

Bærekraftig utvikling er viktig for oss, og passer godt inn i vårt konsept. Vi bruker mye tid på å lære barna å ta vare på naturen og få barna til å forstå at dagens handlinger får konsekvenser for fremtiden. Denne bærekraftige tankegangen ønsker vi å formidle til barna. Derfor bruker vi tid på å bygge, vedlikeholde og reparere det vi har og bruker på gården. Vi fokuserer mye på gjenbruk i hverdagen vår sammen med barna, og bruker gjerne gammelt materiale til å skape noe nytt. Barna får bli kjent med både gammelt og nytt verktøy. De får gleden av å skape noe i fellesskap, som gjør at de også ser verdien av å passe på det.

I barnehagen har vi vår egen kjøkkenhage der barna får erfaring med dyrking og vekst. Avdelingene har sine egne plantekasser og parsellhage, som brukes til dyrking. Barna får være med på prosessen med å så frø på våren, til å høste grønnsaker og urter på høsten. Å dyrke egen mat gir barna innsikt i hvor maten kommer fra, og gjør det også mer spennende å smake på forskjellige vekster som de har plantet. Avdelingene bruker det de høster fra kassene i matlagning, til fruktstund eller til julegaver.


I barnehagen tar vi vare på organisk materiale som vi bruker til kompostering. Vi har to kompostbinger som brukes av alle avdelinger. Når komposten er ferdig, bruker vi den i plantekassene våre og får god og næringsrik jord til det vi skal plante. Slik lærer barna om næringskretsløpet og hvordan vi også kan bruke matavfall til å skape ny mat.

Fokusområde for Fana Gårds og Friluftsbarnehage

Barnehagens årstema 2022-2023 - «Lek» ! Alle barn skal hver dag føle seg verdifull, vokse og trives. Vi betyr at vi gjør det sammen, og verdens viktigste verdier er barna...

Barnehagens årstema 2022-2023 - «Lek» !

Alle barn skal hver dag føle seg verdifull, vokse og trives. Vi betyr at vi gjør det sammen, og verdens viktigste verdier er barna våre. Å vokse handler om at barna skal utvikle hele seg, både emosjonelt, sosialt, fysisk og kognitivt.Barn blir født nysgjerrige. De vil utforske og forstå verden gjennom kroppen, sanser, språk og relasjoner. Hjernene deres suger til seg kunnskap. Barn er, helt fra de er bitte små, på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

Hvert barn er unikt, og utvikler seg i ulikt tempo. De erfarer og lærer hele tiden. Vi tar derfor bevisst i bruk alle hverdagsaktiviteter i vårt pedagogiske arbeid med konseptet og fagområdene. Påkledning, turer, utetid, gårdsarbeid, fjøsstell, lek og måltider, er alle situasjoner vi ser på som «pedagogiske gullgruver». Her er det stort potensiale for godt lærings- og mestringsutbytte for både liten og stor. I sosialt samspill, samarbeid og lek oppstår det spontane situasjoner og kommunikasjon knyttet til alle fagområder. Vi jobber også systematisk med alle fagområdene gjennom samlingsstunder, grupper, tema og prosjektarbeid.

Leken er barnets største arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til, og gi rom for, ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek alene- og sammen med andre. Rammeplanen 20:2017

Alle barn skal hver dag føle seg verdifull, vokse og trives. Vi betyr at vi gjør det sammen, og verdens viktigste verdier er barna våre. Å vokse handler om at barna skal utvikle hele seg, både emosjonelt, sosialt, fysisk og kognitivt. Barn blir født nysgjerrige. De vil utforske og forstå verden gjennom kroppen, sanser, språk og relasjoner. Hjernene deres suger til seg kunnskap. Barn er, helt fra de er bitte små, på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

Vårt hovedmål med årsteamet lek er å legge til rette for gode og varierte lekeopplevelser med aktive og tilstedeværende voksne. Samtidig er målet med dette temaet å legge et godt grunnlag for gode vaner knyttet til fysisk aktivitet og styrke barnets sosiale kompetanse gjennom lek. Vi ønsker å bidra til at de utvikler kroppsbevissthet og et godt selvbilde, slik at de mentalt og sosialt er godt rustet til veien videre.

Barnas lek er med på å danne grunnlaget for deres evne til refleksjon, konsentrasjon, innsatsvilje og kreativitet. Å være i lek gir barna mange og varierte erfaringer som bidrar til at de utvikler forståelse for omverdenen og det sosiale samfunnet. I leken bearbeider barnet sine opplevelser, og prøver ut ulike roller og forskjellige sider ved seg selv. På samme måte erfarer de også å møte andre barn med egne forutsetninger i leken.

Forskning viser at barn som ikke får delta i regelmessig og variet lek, er dårligere rustet til å møte de varierte utfordringene som barnet naturligvis vil treffe på videre i livet. Barn som har rike erfaringer gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne fra tidlig alder, tilegner seg bla kompetanse på å håndtere motgang og konflikter, tilpasse seg, selvhevdelse og emosjonell intelligens (EQ).Teamet «Lek» har vi delt inn i tre lengre prosjektperioder:

August er utenfor temaperioden, da vi i denne verdifulle perioden ønsker å fokusere kun på tilvenning, tilknytning og etablering av grunnleggende gode relasjoner i barnegruppene på hver avdeling og mellom barn og voksne.

September – November : Regellek og Sanglek

Desember – Mars : Rollelek og Konstruksjonslek

April – Juni: Utelek og Bevegelsesglede.

Gjennom disse tre prosjektperiodene ivaretar vi alle rammeplanens 7 fagområder.

Gjennom årstemaet vårt «LEK» vil vi vektlegge et holistisk og helhetlig syn på barnet; kroppen i seg selv, hjernens og følelsenes funksjon, selvtillit, selvbilde, sosial kompetanse, utvkling, samt fysisk og psykisk velvære og helse.

KOGNITIVT

Jeg stiller spørsmål og undrer meg.

Jeg vil gi uttrykk for mine tanker.

Jeg er tenkende.

Jeg vil utforske og være kreativ.

EMOSJONELT

Jeg vil bety noe.

Jeg vil gi uttrykk for mine følelser

Jeg bruker alle sanser.

Jeg vil tilhøre.

FYSISK

Jeg er leken.

Jeg vil mestre.

Jeg vil bevege meg.

Jeg vil skape.

SOSIALT

Jeg er sosial.

Jeg vil være selvstendig.

Jeg vil lede.

Jeg vil være medvirkende

Velkommen til Fana Gårds og friluftsbarnehage, der alle barn blir verdsatt og løftet frem for den de er, der vi møter hverandre med respekt og kjærlighet, og der alle får oppleve mestring etter sine individuelle forutsetninger. 💗

Avdelinger

Høyloftet

19 barn

2 - 6 år

Ulvehiet

19 barn

3 - 6 år

Revehiet

19 barn

3 - 6 år

Bjørnehiet

19 barn

3 - 6 år

Nordlys

13 barn

1 - 3 år

Flaggermus

13 barn

1 - 3 år

Midnattsol

12 barn

1 - 3 år

Muldvarp

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Fana Gårds og Friluftsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet