Velkommen til Veraåsen barnehage

Veraåsen barnehage har beliggenhet på Vesterøya i Sandefjord, og har nærhet til både skogen og sjøen. Barnehagen har nå 5 avdelinger. I personalgruppa er det engasjerte voksne som tar ansvaret for barnas læring og utvikling, i tillegg til å gi god omsorg. Det vises respekt for hvert enkelt barn og deres personlighet. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og full av gode opplevelser. Barnehagen har en satsing på natur og friluftsliv. Avdelingen Sjøhesten er ute store deler av dagen 3 dager i uka. I 2022 fornyet barnehagen en avtale med USN om å være partnerbarnehage. Det betyr at det jevnlig er studenter i barnehagen som skal gjennomføre praksisperioder.

I 2023 vil nye barn få tilbud om plass fra mandag 7. august. Da starter det nye barnehageåret.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Veradammen 21,3219 Sandefjord
Vis i kart

37071603
veraasen@laringsverkstedet.no

90 barn
5 avdelinger
24 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 525,-

Styrer
Hanne Keim Johnsen

Fokusområde for Veraåsen barnehage

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Avdelinger

Blåhvalen

18 barn

2 - 3 år

Sjøhesten

21 barn

3 - 4 år

Sjøstjerna

13 barn

Skilpadda

19 barn

Blekkspruten

19 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Veraåsen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet